woensdag 7 oktober 2009

Proces Arnhemse schoffelweigeraar krijgt vervolg. 2 zaken aangedragen door advocaat Bijstandsbond

Proces tegen Arnhemse schoffelweigeraar krijgt vervolg. 2 zaken aangedragen door advocaat Bijstandsbond De Centrale Raad van Beroep gaat op 17 november om 11.10 uur en 11.55 uur in Utrecht rechtszaken behandelen waarin betrokkenen hebben aangevoerd, dat er bij het Hoya project in Amsterdam in sommige gevallen sprake is van dwangarbeid. Zij worden bijgestaan door Marc van Hoof, advocaat van de Bijstandsbond. De Centrale Raad verzoekt ons uitdrukkelijk te vermelden, dat op 17 november de zaken alleen behandeld zullen worden en dat de uitspraak pas 6 weken later komt.

Voorgeschiedenis

 De afgelopen twee jaren voerde een uitkeringsgerechtigde uit Arnhem processen omdat hij bij het aanvragen van een uitkering te horen kreeg dat hij om voor een uitkering in aanmerking te komen moest deelnemen aan ene zogenaamd ‘work first’ project. Hij kon kiezen tussen schoffelen of tubes inpakken. De betrokkene weigerde, waarop de gemeente hem kortte op zijn uitkering. Met steun van de advocaat Arno van Deuzen van de AbvaKabo FNV ging hij in bezwaar. Zij wilden door naar de Centrale Raad van Beroep om een principiele uitspraak te krijgen over de vraag of er sprake was van dwangarbeid. Ondertussen speelde een vergelijkbare zaak van iemand uit Almere. In beide gevallen oordeelde de rechter dat de betrokkenen klakkeloos naar een ‘work first’ traject waren gestuurd en dat dit in strijd is met het maatwerk dat de WWB voorschrijft. De Centrale Raad van Beroep heeft onlangs over de ‘Arnhemse schoffelweigeraar’ gezegd, dat er geen procesbelang meer is, omdat de betrokkene betaald werk heeft gevonden en daarom doet de Centrale Raad geen uitspraak.

Bij de uitspraak werd echter gezegd dat op 17 november in twee vergelijkbare zaken zullen worden behandeld en uitspraak wordt gedaan. Dit zijn de zaken die advocaat mark van Hoof heeft aangespannen.

De twee zaken

De twee zaken betreft mensen, die zogenaamd eerdere trajecten zouden hebben geweigerd. Dit soort voorbeelden komt in Amsterdam regelmatig voor. In feite is er in veel gevallen sprake van arbeidsongeschiktheid die echter bij verwijzing naar het Hoya traject niet wordt onderzocht. Ook is er soms geen sprake van dat werklozen niet zouden willen meewerken aan toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het zogenaamde Hoyatraject in Amsterdam is een disciplineringstraject, primair gericht op disciplinering van mensen en niet op reintegratie naar betaalde arbeid. Er zijn volgens de gemeente Amsterdam de volgende doelgroepen:

1. klanten die zijn teruggemeld door een ander reintegratiebedrijf vanwege uitval of niet meewerken
 2. klanten die een of meerdere afstemmingen (sancties) hebben gehad wegens niet meewerken
 3. klanten die hoger opgeleid zijn en blijven volharden werk te vinden in hun afstudeerrichting
 4. klanten waarvan het VERMOEDEN bestaat dat er zwart wordt bijgeklust, zonder dat daar een bewijs van is.
De klanten moeten in het Hoya traject plantjes knippen, stekken en poten. Het is een project dat wordt uitgevoerd door Pantar op een soort tuinbouwbedrijf. Andere doelgroepen van het Hoya-traject zijn zogenaamde taakgestraften en mensen met een geestelijke handicap. Dit project heeft niets te maken met toeleiding naar betaalde arbeid. Werklozen, die niets hebben misdaan naar het Hoyatraject sturen met als doel het opleggen van een straf is belachelijk. Bovendien is het belachelijk dat er mensen voor straf naartoe gestuurd worden waarvan alleen een vermoeden bestaat dat ze zwart werken zonder dat daar bewijs voor is. Dit is het opleggen van straffen aan mensen waarvan in een rechtsstaat er vanuit moet worden gegaan dat zij onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten