dinsdag 29 mei 2012

Manifestatie over de thuiszorg in Amsterdam op 4 juni

Thuiszorg in Amsterdam in de knel.

 

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft besloten dat de huishoudelijke hulp als thuiszorg in uren wordt ingekort. En dat mensen hiervoor meer gaan betalen in de vorm van een eigen bijdrage. Het is geen regeringsmaatregel maar een idee van de verantwoordelijke wethouder, de heer Van der Burg (VVD).

 

Ouderen èn personeel zijn de dupe.

De gemeente speelt ook de thuiszorg instanties tegen elkaar uit: die met de laagste prijs wint het contract. Personeel en de ouderen en mensen met een beperking zijn de verliezers.

Het huidige personeel kan daarbij werkloos worden. Het vertrouwde gezicht voor de oudere kan dus zomaar verdwijnen. In de plaats komt vaak nieuw ongekwalificeerd personeel met een veel lager salaris. Enig toezicht en aandacht door een praatje is er dan niet meer bij.

 

Wethouder neemt democratie niet serieus.

Wethouder Van der Burg heeft tegen het besluit van de gemeenteraad in dit harde beleid doorgezet.

De gemeenteraad had van hem geeist dat op basis van kwaliteit zou worden gehandeld, niet op basis van prijs. De contracten zijn tijdens het zomerreces getekend. De wethouder mag van de gemeenteraad echter op het pluche blijven zitten.

Kwaliteit en zorgvuldigheid verliezen het van het grote geld.

Dat betekent dat naast de eerder genoemde korting op uren en de eigen bijdragen:

-       Er slechts telefonisch een indicatie vastgesteld wordt en niet met een bezoek.

-       Dat hierdoor het gevaar groot is dat de indicatie onvolledig is.

-       En de kwaliteit van de hulp onvoldoende kan zijn en de hulpvrager bijvoorbeeld afhaakt.

 

Tijd voor protest

De gezamenlijke FNV bonden en ouderenorganisaties in Amsterdam stellen vast dat dit alles ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Met grote gevolgen voor ouderen, mensen met een beperking en het personeel. Vaak worden er slechts contracten gegund van maximaal twee jaar. Dit stimuleert werkgevers niet om te investeren in (scholing van) personeel. Contracten met een grote rol voor behoud van kwaliteit is daarom gewenst.

 

Kom naar de Boekmanzaal,

maandag 4 juni 13.30 -16.00 uur

Stopera, Amstel 1

Daar gaat het ook over het dreigend koopkrachtverlies van ouderen met een

laag inkomen.

 

Meer informatie:

Lees meer op de site van Wij Zijn de Thuiszorg: http://www.wijzijndethuiszorg.nl/pages/sub/67792/WzdT_Amsterdam.html

 

Meldpunt WMO:

Voor problemen en klachten over huishoudelijke hulp en andere WMO zaken kunt u terecht bij http://amsterdam.sp.nl/meldpunt-wmo/

 

Dit is een uitgave van de Amsterdamse organisaties van:  

FNV Bondgenoten, AbvaKabo FNV en ANBO.

Van de ouderenorganisaties: Ouderen Adviesraad Oost, Commissie koopkracht van OOA.

De Bijstandsbond, Gehandicaptenorganisatie “Onbeperkt Oost”.

1 opmerking:

  1. Fantastic articles is post by you in this blog. You give a nice thing. Thank you for such a nice article. Every word of this blog helps me to give detail to me.
    Visit: Voordelig Klusser Amsterdam

    BeantwoordenVerwijderen