maandag 12 augustus 2013

De uitkeringsinstanties kijken mee op internet

Vandaag staat in de Volkskrant dat door intensievere controles de sociale diensten meer fraude hebben opgespoord. Weliswaar gaat het maar om een zeer klein deel van de uitkeringsgerechtigden, maar blijkbaar worden sociale media als facebook en twitter uitgebreid gescreend op zoek naar eventuele onregelmatigheden. In de Volkskrant staat althans dat sociale media  een belangrijke bron van  informatie zijn. Dat zal ook wel gelden voor andere publicatiemogelijkheden op internet. Daarbij moet je er rekening mee houden, dat men niet alleen bij vele uitkeringsgerechtigden kijkt naar wat ze eventueel fout doen. Ook in onderhandelingssituaties, bijvoorbeeld bij de begeleiding naar betaald werk of wanneer je met behoud van uitkering werkt kunnen de instanties kijken naar wat je aan meningen op internet publiceert en daarvan gebruik maken in de gesprekken. Dat hier -als het om vrijheid van meningsuiting gaat- een intimiderende werking uitgaat naar uitkeringsgerechtigden toe om maar niet met hun mening te komen behoeft geen betoog. Hou er dus rekening mee als je op internet je mening geeft. Maar laat je hiervan niet weerhouden. Ontwikkel voor jezelf een beetje een strategie als je publiceert over onderwerpen die op economie, werk en uitkering betrekking hebben. Bijvoorbeeld wanneer je onder eigen naam publiceert of anoniem. En bedenk dat de instanties ook als de dood zijn voor het publiceren van misstanden. Onze ervaring is, dat als je dat doet en de aanval kiest je  na enige moeilijkheden  beter af bent, omdat hogere regionen in het management of de politiek zich ermee gaan  bemoeien en grenzen stellen aan wat de ambtenaar mag en kan doen.

Je kunt ons ook altijd bellen om te overleggen.

Piet van der Lende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten