zaterdag 28 september 2013

Verhoging eigen bijdrage gefinancierde rechtsbijstand

’Recht halen’ wordt meer en meer een voorrecht voor de rijken. 


In Nederland is het systeem van gefinancierde rechtsbijstand opgezet (de zogenaamde toevoeging). Dit systeem zorgt ervoor dat personen die het financieel niet breed hebben, in staat worden gesteld om een advocaat in de arm te nemen. De overheid betaalt dan de advocaat. De persoon die in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is wel altijd een eigen bijdrage verschuldigd. Het regeerakkoord voorziet in een verlaging van de uitgaven door de staat voor sociale rechtsbijstand. De inkomensgrenzen worden lager en de eigen bijdragen hoger. Niet alle soorten geschillen komen straks meer voor rechtsbijstand in aanmerking. Daarmee bespaart het kabinet structureel 85 miljoen euro.

Verhoging eigen bijdrage per 1 oktober 2013

Het kabinet heeft  besloten per 1 oktober 2013 een aantal maatregelen door te voeren, waarmee zij probeert de besparingen op de uitgaven voor gefinancierde rechtsbijstand in een eerste stap  vorm te geven.
Per 1 oktober 2013 geldt een algehele verhoging van de eigen bijdragen gefinancierde rechtsbijstand. De eigen bijdragen voor toevoegingen, welke vanaf 1 oktober worden aangevraagd variëren van € 193,00 tot € 811,00. De relatie tussen de inkomensgrenzen en de hoogte van de nieuwe eigen bijdrage kunt u raadplegen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Daarnaast zal per 1 oktober 2013 een extra verhoging worden doorgevoerd voor eigen bijdragen in  zaken op het gebied van echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap, beëindiging samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en omgang. Deze afwijkende eigen bijdragen lopen uiteen van € 335,00 tot € 837,00 en kunt u ook vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Na verwijzing via het juridisch loket kunt u op de eigen bijdrage een korting krijgen van  € 52,--
Bovendien wordt de zogenaamde anticumulatieregeling per 1 oktober 2013, inhoudende een korting voor iedere tweede en volgende aangevraagde toevoeging, afgeschaft.
Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en welke eigen bijdrage u bent verschuldigd, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Daarnaast is de samenstelling van uw huishouden van belang. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org   is te lezen welke normen worden gehanteerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten