vrijdag 5 juli 2019

Kan een alleenstaande in de bijstand in Amsterdam extra bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van levensonderhoud?


Opmerkelijke reactie op een bezwaarschrift bij de gemeente Amsterdam. Voor kosten van levensonderhoud kan op grond hiervan soms extra bijzondere bijstand worden aangevraagd, naast de reguliere bijstandsuitkering.
We gaan de casus hier niet in zijn geheel behandelen. Betrokkene wordt verweten, dat zijn maandelijkse uitgaven voor boodschappen ver beneden de daarvoor geldende NIBUB norm voor levensonderhoud liggen. Een alleenstaande in de bijstand wordt geacht voor de dagelijkse boodschappen maandelijks minstens 240 euro nodig te hebben. O.a. op grond hiervan vermoed de sociale dienst, dat betrokkene nog andere verzwegen inkomsten heeft. Maar dan komt de formulering: ‘De NIBUD norm kan weliswaar niet worden gezien als een absoluut minimumbedrag dat vereist is voor de betaling van de kosten van levensonderhoud als alleenstaande, maar wel vormt deze norm een algemeen geaccepteerde richtsnoer om te bepalen hoeveel een alleenstaande daarvoor nodig heeft’.
Op basis van dit standpunt van Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam zijn wij van mening, dat uitgaande van deze richtsnoer alle bijstandsgerechtigden die maandelijks minder geld overhouden dan de NIBUD norm voor de dagelijkse boodschappen een beroep kunnen doen op aanvullende bijzondere bijstand voor de kosten van levensonderhoud. De gemeente hanteert deze ‘algemeen geaccepteerde richtsnoer’ immers om te bepalen hoeveel een alleenstaande in de bijstand nodig heeft. Een knelpunt is wel dat het volgens ons niet geldt voor mensen met schulden, want voor schulden kun je geen bijzondere bijstand krijgen. Maar iedereen die door hoge vaste lasten en/of onverwachte hoge structurele uitgaven minder overhoudt dan 240 euro per maand voor de dagelijkse boodschappen kan op de uitspraak in dit bezwaarschrift een beroep doen. Het antwoord op dit bezwaarschrift is in het bezit van de Bijstandsbond. Wij zouden zeggen: is bovenstaande situatie van toepassing? Probeer het eens!
Piet van der Lende
Bijstandsbond
020-6898806
info@bijstandsbond.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten