Missie

Voor concrete solidariteit 

De Vereniging Bijstandsbond Amsterdam behartigt de belangen van mensen met een uitkering en van werkenden met een minimaal inkomen. Wijwerken samen met VHM advocaten en in het kantoor van de Bijstandsbond is het secretariaat gevestigd van de Nederlandse afdeling van het Europese netwerk ' Euromarsen tegen bestaansonzekerheid, armoede en sociale uitsluiting'. Er zijn verschillende activiteiten, zoals een spreekuur, allerlei acties en deelname aan allerlei vormen van overleg.

activiteiten

De Bijstandsbond organiseert tal van activiteiten om de belangen van bovengenoemde groep te behartigen. Wij hebben een kantoor in het woon-werk pand Tetterode aan de Da Costa kade in Amsterdam West. Het woon-werk pand Tetterode is een groot gebouw met kantoren, ateliers voor kunstenaars, werkplaatsen en woongroepen die het gebouw zelf beheren. Het casco wordt gehuurd van woningbouwcorporatie Stadgenoot en intern regelen wij de zaken zelf, zoals verbouwingen, financiële zaken als de inning van huren van de gebruikers, toewijzingsbeleid van ruimten, etc. De vereniging Ruimschoots, de vereniging van gebruikers van Tetterode, organiseert verschillende activiteiten waaraan wij ook deelnemen. Er zijn tal van contacten en samenwerkingsverbanden. Zo huren wij van tijd tot tijd het Dijktheater in Tetterode voor het houden van allerlei bijeenkomsten.

In ons kantoor in Tetterode organiseren wij een inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Vanaf 13.00 uur zijn tevens de twee advocaten aanwezig van het kantoor VHM advocaten, die gespecialiseerd zijn in bijstandszaken, andere sociale zekerheidsregelingen en recht en erfeniskwesties. De Bijstandsbond werkt bij veel activiteiten structureel samen met dit advocatenkantoor. Wij behandelen op het spreekuur echter niet alleen strikt juridische zaken. Je kunt er terecht voor gewoon een goed gesprek en een kopje koffie. Iedereen kan binnenlopen. We zijn geen bureaucratische instelling waar je op een nauwkeurig tijdstip aanwezig moet zijn en een in de tijd afgebakende periode voor je beschikbaar is. De gesprekken gaan wel vaak over: wat kan ik van een bepaald reïntegratiebedrijf of traject verwachten, hoe moet ik omgaan met de klantmanager, welke mogelijkheden zijn er voor mij, tot het op een rijtje zetten van wat je nu eigenlijk wil.

Uitgangspunt voor een gesprek

Hoewel de Bijstandsbond en haar medewerkers een eigen mening hebben gaan we in de gesprekken uit van wat de bezoeker wil en kijken we hoe we die doelstellingen kunnen realiseren. Maar ook verder bieden wij ondersteuning. Medewerkers van het spreekuur kunnen meegaan naar spannende gesprekken met ambtenaren of met vertegenwoordigers van reintegratiebedrijven. En wij bemiddelen soms tussen die functionarissen en de klant, als de contacten niet zo soepel verlopen.


Signalen die wij op het spreekuur krijgen over dingen die niet goed gaan worden door ons onder de aandacht gebracht van de politiek of we organiseren bijeenkomsten waar we met een grotere groep mensen de knelpunten bediscussieren en kijken wat we eraan kunnen doen. Ook brengen we zaken soms in de publiciteit.
De Bijstandsbond is een vrijwilligersorganisatie, de medewerkers zijn lotgenoten van mensen met een minimuminkomen.

Landelijk bereik

Hoewel wij alleen een inloopspreekuur hebben in Amsterdam bellen in de praktijk ook veel mensen elders uit het land, die wij dan ook zo goed mogelijk proberen te helpen. Telefonisch en via email kunnen wij altijd advies geven. Ondersteuning door de advocaat bij bezwaarschriften en beroepszaken kan vanwege de grote reisafstanden en de tijd die dit neemt alleen in uitzonderingsgevallen. Op deze wijze opereert de Bijstandsbond ook landelijk, wij hebben ook contact met personen uit de landelijke politiek en nemen soms contact op met andere gemeenten.
Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Korte geschiedenis

Op 26 mei 1976 is de landelijke Vereniging Bijstandsbond opgericht te Hilversum. Bij de Ombudsman van de VARA kwamen veel klachten binnen over het functioneren van uitvoerende instanties. Men kwam op het idee deze klachten te bundelen en een belangen vereniging op te richten om acties te ondernemen tegen die instanties. Vanaf dat moment zijn er naast de landelijke Bijstandsbond ook stedelijke afdelingen opgezet, waaronder in Amsterdam. Op 13 maart 1978 is er een secretariaat aan huis gekomen bij een contactpersoon, en daarna zijn er meer mensen bijgekomen. Daarna is er een voorlopig bestuur gekozen en op 7 december 1979 zijn de statuten ondertekend. Vanaf die tijd was de Amsterdamse afdeling een zelfstandige vereniging. Op 10 januari 1980 is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na enkele verhuizingen is het kantoor nu gevestigd in het bovengenoemde Tetterode, een woon en werkpand in Amsterdam. De Landelijke Vereniging Bijstandsbond is begin jaren tachtig van de vorige eeuw ter ziele gegaan en de Bijstandsbond Amsterdam is de enige overgebleven vereniging van die organisatiestructuur.
.Geen opmerkingen:

Een reactie posten