maandag 18 januari 2010

Zwaksten in de samenleving keihard gepakt. Even wat recente of binnenkort komende maatregelen op een rijtje

Even wat recente of binnenkort komende maatregelen op een rijtje

  • Staatssecretaris Jet Bussemaker van de Partij van de Arbeid met hartelijke medewerking van het CDA en de Christenunie bezuinigt 800 miljoen op de AWBZ waardoor honderdduizenden bejaarden en gehandicapten hun dagopvang kwijtraken
  • Afschaffing van de aftrekposten in de belastingen voor chronisch zieken en gehandicapten en vervanging door de Wet tegemoetkoming ziektekosten waardoor duizenden gehandicapten en chronisch zieken er in inkomen  fors op achteruit gaan omdat ze niet voor vergoedingen in het kader van de nieuwe wet in aanmerking komen of omdat ze veel minder krijgen dan in de oude situatie met aftrekposten in de belastingen;
  • Gemeenten in Nederland schaffen naar aanleiding van de wet tegemoetkoming ziektekosten de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten uit de bijzondere bijstand af zodat duizenden chronisch zieken er minstens 50 tot 200 euro per maand op achteruit gaan of er gaan geluiden op dat te doen of ze versoberen de regeling sterk
  • Morgen behandeld de Tweede Kamer een voorstel van staatssecretaris Klijnsma van de Partij van de Arbeid met hartelijke medewerking van het CDA en de Christenunie om het wettelijk minimumloon voor arbeidsgehandicapten af te schaffen en hen voor een aanvulling onder het bijstandsregiem te laten vallen
  • In Rotterdam wil de wethouder van Sociale Zaken van de Partij van de Arbeid bepaalde wijken ‘werkloosheidsvrij’ maken, wat inhoudt dat niemand meer een bijstandsuitkering kan hebben zonder dat hij of zij werk verricht. Dus ook de arbeidsgehandicapten moeten werken. En wel onvolwaardige, toegevoegde arbeid onder een bijstandsregiem. Rotterdam heeft een ‘voorbeeldfunctie’ voor andere gemeenten.
  • Bij de begroting van Prinsjesdag 2009 werd al duidelijk, dat chronisch zieken en gehandicapten er zonder deze maatregelen sterker in koopkracht op achteruit zouden gaan dan andere groepen.
  • Invoering van gedwongen huiszoekingen bij mensen met een uitkering die nergens van worden verdacht.. Het wetsontwerp dat er nu ligt maakt weigering van een huiszoeking bijna onmogelijk zonder je uitkering te verliezen of je wordt sterk op je uitkering gekort. Het wetsvoorstel is oorspronkelijk geïnitieerd door Aboutaleb, toen staatssecretaris van de partij van de Arbeid met hartelijke medewerking van het CDA en de Christenunie.
Piet van der Lende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten