zondag 24 januari 2010

Rode Kruis Amsterdam wil strategische Alliantie in de stad tegen armoede en eenzaamheid

Bij het Rode Kruis Amsterdam is het plan ontstaan de Sociaal Strategische Alliantie Amsterdam op te richten die de samenwerking tussen hulporganisaties moet verbeteren. De aanzet daartoe wordt gegeven op de Conferentie ’ Van uitsluiting naar verbinding’, 11 februari van 13.00 uur tot 17.00 uur in Amsterdam Zuidoost

Tijdens deze conferentie worden ook de resultaten gepresenteerd van het gelijknamige onderzoek ’Van uitsluiting naar verbinding’ dat Van Amstel Advies heeft uitgevoerd in opdracht van het Rode Kruis Amsterdam. Het onderzoek biedt inzicht in de omvang en behoeften van mensen die sociaal zijn uitgesloten in Amsterdam. Bijzonder aan het onderzoek is dat zowel hulpgevers als hulpvragers hun ervaringen delen. Zo zijn 15 organisaties ondervraagd die hulp bieden aan mensen die sociaal uitgesloten worden omdat ze financieel minder draagkrachtig en/of eenzaam zijn. Daarnaast zijn ook de klanten ge├»nterviewd die gebruik maken van dit ondersteunings aanbod.

Het onderzoek haakt in op het feit dat 2010 door de Europese Unie is uitgeroepen tot Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Met de uitkomsten ervan wil het Rode Kruis in een strategische Alliantie met andere hulporganisaties direct werken aan een meer sluitende aanpak van armoede- en eenzaamheidbestrijding.

 Naast de presentatie van de onderzoeksresultaten vindt er tijdens de conferentie een interactieve forumdiscussie plaats met vertegenwoordigers vanuit de NGO’s en politiek. Daarnaast zal hoogleraar Arnold Heertje een presentatie geven met de titel: Eenzaamheid en armoede, vroeger en nu. Werkconferentie ‘Van uitsluiting naar verbinding’
Donderdag 11 februari 2010 van 13.00 uur tot 17.00 uur Boerderij Langerlust Provincialeweg 24, Amsterdam Zuidoost

Voor deze werkconferentie kunt u zich aanmelden via onderstaande link: http://www.nicis.nl/nicis/bijeenkomsten/2010/02/van-uitsluiting-naar-verbinding_1008.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten