maandag 18 januari 2010

Willekeurige huiszoekingen maken Big Brother mogelijk’

Van de website FNV Lokaal

Dit is dus weer een stap richting George Orwell’s 1984”, fulmineert FNV-hoofdbestuurder Leo Hartveld. Hij is kwaad over het aangekondigde wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om bij elke Nederlander met een uitkering onaangekondigde huiszoekingen te doen. Wie de controleur niet wenst binnen te laten, raakt een deel van zijn bijstand of kinderbijslag kwijt.

Let wel: het gaat hierbij niet om redelijke vermoedens van fraude. Iedereen met een uitkering, ook kinderbijslag, kan hiervan het slachtoffer worden. “Dat vind ik veel te ver doorslaan”, zegt Hartveld. “Het kan nu alleen als er een vermoeden is van fraude, en dan moet dat bezoek op een fatsonlijke manier gebeuren. Wat nu wordt voorgesteld is dat er willekeurig, ook zonder enige verdenking, een huiszoeking moet worden geaccepteerd. Dat is een schending van de privacy."
"Het toezicht op het gebruik van sociale voorzieningen is al behoorlijk aangescherpt, zoals met de koppeling van bestanden. De FNV is niet van de privacy-politie die elke maatregel afschiet met een beroep op de privacy, maar dit gaat veel te ver.”
De gelijkenis dringt zich op met het beklemmende beeld van de totalitaire politiestaat zoals George Orwell die beschreef in zijn beroemde boek 1984, waarin Big Brother iedereen tot in de woonkamer bespioneerde. Hartveld: “Wat Orwell heeft beschreven is ondertussen mogelijk; dit zijn allemaal stapjes in die richting. Dit is ook zo’n stap, die volstrekt onnodig en ongewenst is. Als je de controleurs niet binnenlaat, loop je het risico dat je een deel van je uitkering of kinderbijslag kwijtraakt. Dat is echt de waanzin ten top.”
Hartveld kondigt verzet aan van de FNV. “Als het wetsvoorstel er ligt zullen we zeker van ons laten horen!” Het wetsvoorstel lijkt in strijd met de Grondwet en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Ambtenaar mag toegang tot woning eisen (Nederlands Dagblad 15 januari 2010)
Filmpje van onaangekondigde huisinval in Rotterdam (‘GemeenteGestapo Rotterdam’)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten