dinsdag 22 januari 2008

Het VVD voorstel bijstandsvrouwen verplicht stage te laten lopen in de ouderenzorg


Dinsdagmiddag 22 januari 2008 op BNR nieuwsradio geweest.

De VVD had voorgesteld, bijstandsvrouwen met kinderen een verplichte werkstage (dus onbetaald) in de ouderen zorg te laten verrichten als zogenaamd alternatief voor het nieuwe voorstel van de regering om bijstandsvrouwen met kleine kinderen maximaal 6 jaar vrij te stellen van de solicitatieplicht. Ik wist omdat ik zondag aan het surfen was geweest dat dit voorstel van de regering eraan zat te komen. Mij werd gevraagd op het VVD voorstel te reageren.

Ik kreeg eerst een voorgesprek met een journalist, waarin hij mij om een reactie vroeg nadat hij mij het nieuws had uitgelegd. Ik had meteen twee argumenten.
Ten eerste werkt het niet als je een willekeurige groep mensen, die daar misschien helemaal geen affiniteit mee hebben en die niet gemotiveerd zijn om in de ouderen zorg te werken en die daar misschien ook helemaal niet geschikt voor zijn verplicht om het toch te doen. Daar zit niemand op te wachten. De werkgevers niet, en de potentiele werknemers ook niet.
Het tweede argument was, dat ik het voorstel van de VVD niet serieus neem, en dat ze als oppositiepartij stemmen proberen te winnen, omdat het sentiment bij een groot deel van de publieke opinie is, pak ze maar aan die klaplopers, zet ze maar aan het werk. De VVD probeert in het kader van de verwildersing in de samenleving een graantje mee te pikken heb ik in de uitzending gezegd.

Ik discussieerde in het voorgesprek ook nog met de journalist over de vraag, of er tekorten zijn in de ouderenzorg, en ik zei dat het met die tekorten wel meevalt. De werkgevers willen nog steeds kant en klare arbeidskrachten, die meteen voluit aan de slag kunnen en ze zijn in werkelijkheid niet bereid wat dan ook in de mensen te investeren. Soms kunnen ze het niet, omdat ze onder concurrentieverhoudingen sterk moeten bezuinigen en op de kosten letten, en soms als ze ruime marges hebben willen ze het niet. In werkelijkheid bestaat er nog steeds een massa-werkloosheid van meer dan een miljoen mensen en dat is al decennia lang hetzelfde, waarbij voor de werkgevers nog steeds niet werkelijk de urgentie bestaat meer te investeren om aan mensen te komen. Die moeilijk vervulbare vacatures worden ook wel vervuld. Kunnen ze in het werklozenbestand niks vinden, dan halen ze kant en klare arbeidskrachten uit het buitenland.

De journalist van BNR zei: maar de werkloosheid loopt terug. Ik zei: dat is onzin, er heerst massawerkloosheid, lees het maar na op onze site. Ik begon over de nuggers, en rekende voor dat er meer dan een miljoen zijn. We hadden het over de cijfers van het CWI. Die zeggen dat er een half miljoen werklozen zijn. Ik zei het CBS hanteert nog lagere cijfers en ik legde uit hoe ze grote aantallen werklozen wegdefinieren uit de statistieken. (Je moet direct beschikbaar zijn, niet in een traject zitten, geen dagscholing volgen, ingeschreven staan bij het CWI, actief op zoek zijn naar betaald werk, volgens bepaalde criteria, etc.)

In de uitzending die om half drie werd opgenomen, bracht ik de eerste twee argumenten naar voren. Ik zei ook nog iets wat daarvoor niet besproken was, nl dat veel bijstandsvrouwen de ervaring hebben dat wanneer ze zeggen: mijn kinderen zijn klein, ik kan geen betaald werk aanvaarden, maar ik kan wel scholing doen, daar heb ik wat aan en daar heeft de maatschappij wat aan, dat dan wordt gezegd je neemt later maar een ongeschoold baantje of een schoonmaakbaantje als de kinderen groot zijn, dat gaan we niet vergoeden.

Ik wilde toe naar de redenering, dat de VVD een voorstel doet, waarbij ze het doen voorkomen alsof het ook in het belang is van de bijstandsvrouwen voor hun ontplooiing, maar dat in werkelijkheid onder dat mom arbeidskrachten worden gedwongen te gaan werken in dead end jobs met slechte arbeidsomstandigheden en beloning, die helemaal geen perspectief bieden en dat de VVD ook niet in de mensen wil investeren. Maar dat kwam er niet uit. De journalist in de uitzending zei, toen ik noemde dat scholing niet wordt vergoed ja, maar dat is nu. Wat ik toen zei weet ik niet meer. In de uitzending die zeer kort was kwamen alleen kort de eerste twee argumenten naar voren.

Evaluatie

Ik had geen goed gevoel bij de uitzending na afloop, want ik bedacht dat ik was afgegaan op de interpretatie van het nieuws door de journalist, en dat niet zeker was dat dit klopte, want ze hebben belang bij tegenstellingen en tegenovergestelde meningen, discussie, spanning en laten misschien dingen weg daarvoor of leggen het op een bepaalde manier uit. En ik bedacht dat ik bij het eerste argument had gezegd dat je niet een willekeurige groep mensen kunt aanwijzen voor specifieke functies, en dat had de journalist gezegd, maar ik dacht klopt het wel, de VVD zal toch wel zeggen dat in zijn algemeenheid die verplichting moet gelden en niet specifiek voor de ouderenzorg, en dat daardoor mijn argument half in het water zou vallen. Ze zullen toch wel begrijpen dat het op die manier een dom voorstel is? Want afzien van het antwoord op de vraag, of de mensen wel geschikt zijn…….

Na vier uur belde Mark op vanuit de auto dat hij het item op de radio had gehoord en dat hij vond dat ik goed reageerde. Ik heb achteraf het persbericht van de VVD opgezocht en het blijkt, dat de VVD wel degelijk de mensen specifiek wil laten werken in de ouderenzorg, waar tekorten aan arbeidskrachten zouden heersen

Het blijkt ook  dat er die dag of de dag ervoor een groot item over dit onderwerp in de Telegraaf gestaan had, dus het breed uitmeten van het VVD persbericht als tegenhanger voor de voorstellen van de regering. En dat BNR nieuwsradio daarop reageerde. Ik wist dat niet, en dacht dat het een klein bericht was ergens in een krant, wat toevallig door een journalist van BNR nieuwsradio naar voren werd gehaald. 

Hoe moet je handelen in dit soort situaties? Het is van het grootste belang dat je niet alleen afgaat op wat de journalist zegt, zijn of haar interpretatie, maar dat je het originele persbericht hebt om te lezen. Er kunnen argumenten of redeneringen in staan, die de journalist in zijn korte samenvatting niet noemt maar die wel belangrijk zijn. Dus je kunt hem vragen het persbericht op te sturen of  je zoekt het zelf op. Je kunt ook vragen in welke krant het bericht heeft gestaan. Dat ga je dan lezen. Maar meestal vraagt men in het voorgesprek een directe reactie. Belangrijk is ook, dat vervolgens het persbericht ook niet kan kloppen. Daar heb ik ervaring mee gehad met een reactie op een persbericht van het ministerie van sociale zaken, ten aanzien van hoeveel klanten in de WWB nou tevreden zijn en het verschil tussen een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Dus als het een persbericht is naar analeding van een rapport en vooral als het persbericht wordt uitgebracht door een andere dan de onderzoeksinstelling, kunnen er nuances wegvallen.


Tweede-Kamerfractie
22-1-2008

VVD wil verplichte werkstage in ouderenzorg voor bijstandsmoeders

Het kabinet wil vrouwen met een bijstandsuitkering vrijstellen van sollicitatieplicht wanneer ze jonge kinderen hebben. De VVD heeft een alternatief.

VVD-kamerlid Stef Blok:  "Dit betekent dat tienduizenden vrouwen en kinderen worden weggezet op het bestaansminimum. Bovendien zijn er enorme personeelstekorten in de ouderenzorg. Tijdens het debat over het rapport van de themacommissie ouderenzorg zal de VVD daarom voorstellen om deze vrouwen een verplichte werkstage aan te bieden in de ouderenzorg. Dat biedt perspectief op een betaalde baan en een stevige aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg."
Blok is van mening dat CDA en PvdA de problemen in de ouderenzorg alleen maar groter maken. Daarom zal hij tijdens het debat over het rapport van de 'themacommissie ouderenbeleid' concrete voorstellen doen om de personeelstekorten in de ouderenzorg aan te pakken:
-In plaats van het afschaffen van de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met jonge kinderen moet iedere bijstandsmoeder een verplichte werkstage in ouderenzorg  aangeboden krijgen.
-Werken en langer werken moet juist voor vrouwen aantrekkelijker worden: goede buitenschoolse opvang, geen inkomensafhankelijke regelingen die er voor zorgen dat een dag langer werken niet leidt tot een dag extra loon.
-Onmiddellijk de toezegging krijgen dat ZZP-ers in de zorg niet verder lastiggevallen zullen worden met naheffingen loonbelasting en sociale premies, gevolgd door een heldere wettelijke regeling (motie Blok bij begroting SZW).
-Geen automatisch ontslag op 65 jaar bij CAO’s in de zorg maar maatwerk met wederzijds goedvinden. Anders CAO’s niet meer algemeen verbindend verklaren.
-Afspraak met werkgevers in de zorg over gerichte werving en omscholing van oudere werkzoekenden.Er zijn veel werkloze 45-plussers die graag aan de slag willen, maar de kans niet krijgen. De zorg moet juist deze groep benaderen, ook als hun werkervaring in een andere sector ligt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten