dinsdag 22 januari 2008

Roepende in de woestijn of topje van de ijsberg?. Naar aanleiding van de signalering 'Psychiatrische patiënten tot werken gedwongen'


Naar aanleiding van het artikel in Het Parool van 22 januari 2008.

Op het eerste gezicht lijken we een roepende in de woestijn, waarbij de discussie is dat de DWI zegt het zijn incidentele gevallen, en wij zeggen nee, het is structureel. Laat de Bijstandsbond dan maar met bewijzen komen, en dan moeten we de dossiers overleggen. En als het er 40 zijn, dan zeggen ze nog dat het incidentele gevallen zijn, want er zijn 30.000 bijstandsgerechtigden en dan gaat er wel eens wat fout. Maar wij hadden nu ook nog een inhoudelijk argument dat het in het beleid staat, maar dat valt een beetje in het water. In het artikel. Het blijkt echter dat wij in het geheel geen roepende in de woestijn zijn. Een vertegenwoordiger van de Bijstandsbond heeft 20 minuten gepraat met vertegenwoordigers van de afdeling Bezwaar en Beroep, die ook grote kritiek hadden op het strenge beleid. Wij spraken met iemand, die al langer in nederland woont en die jurist is bij bezwaar en beroep, en die zei dat tijdens het het communistisch regime in Tsjechie daar het parasietenartikel bestond, wat inhield dat wanneer iemand 14 dagen werkloos was, dat je dan een parasiet was en dat je dan werd opgesloten in de gevangenis. Ze zei: hier gaan we ook hard die kant op. Het blijkt ook, dat medewerkers van bezwaar en beroep en gesprek hebben gehad met enkele of een groep rechters, waarbij die hun ongenoegen hebben geuit over het zeer strenge beleid van DWI en hun frustratie over hun gebrek aan bevoegdheden om er iets aan te doen, ze hebben geen ruimte om de wet naar eigen inzicht te interpreteren, alles is dichtgespijkerd. Later zei iemand tegen mij maar die rechters opereren niet als belangengroep met een politieke mening, het zal wel een off the record vergadering zijn geweest, informeel. In de wandelgangen.

Al met al is wel duidelijk dat we niet de enigen zijn. Blijft de prangende vraag waarom die mensen nooit iets naar buiten brengen en alles binnenskamers houden. Maar we staan niet alleen en zijn het topje van de ijsberg, die wel in de publiciteit dingen zeggen.

'Psychiatrische patiënten tot werken gedwongen'

Incidenteel, zegt wethouder, maar Bijstandsbond betwist dat

Van een verslaggeefster

Het Parool van dinsdag 22 januari 2008

AMSTERDAM - PvdA wethouder Hennah Buyne heeft de gemeenteraad verkeerd voorgelicht over de eisen die aan psychiatrische patienten worden gesteld. Dat zegt de Bijstandsbond over de brief die de wethouder de gemeenteraad in oktober heeft gestuurd.

Psychiatrische patiënten moeten van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) aan bepaalde verplichtingen voldoen om hun uitkering te behouden. Tegen het advies van de keuringsarts in, zegt de Bijstandsbond. Buyne liet in haar brief weten dat het om incidentele gevallen gaat en dat het advies van een arts vrijwel altijd wordt opgevolgd. Mark van Hoof, advocaat van de Bijstandsbond: "Het gaat heel duidelijk niet om incidenten. Mensen hebben altijd nog een passieve sollicitatieplicht. Dat houdt in dat mensen niet zelf naar werk hoeven te zoeken, maar wel aangeboden werk moeten accepteren. Terwijl deze patiënten helemaal geen verplichtingen aankunnen"

De Dienst Werk en Inkomen geeft toe dat het mogelijk is dat incidenteel fouten worden gemaakt. "Het zijn enkele gevallen, op een bestand van ruim dertigduizend mensen die een re-integratieverplichting hebben" aldus een woordvoerder van de dienst.

Van Hoof en de Bijstandsbond menen dat uit verschillende bronnen blijkt dat het om meer gaat dan incidentele gevallen. "In de reactie van de DWI op de bezwaren die mensen indienen, blijkt altijd dat het standaard is niemand van de verplichting te ontheffen werk te accepteren. Ik heb daar diverse voorbeelden van", zegt Van Hoof.
Procederen is een mogelijkheid, maar dat is niet ideaal. Van Hoof: "Deze mensen durven vaak niet eens te procederen. Het brengt ook veel stress met zich, en die kunnen ze niet aan."

De Dienst Werk en Inkomen betwist het standpunt van de bond. "Het kan zijn dat bij de Bijstandsbond het vermoeden bestaat dat psychiatrische patiënten ten onrechte tot werken worden gedwongen, maar onze cijfers zeggen wat anders. Als de Bijstandsbond bewijzen heeft van zijn vermoeden, zijn we daar erg in geïnteresseerd", aldus de DWI-woordvoerder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten