vrijdag 12 februari 2010

[Fwd: oproep voor verkiezingsbijeenkomsten in Amsterdam] Rectificatie.

oproep met rectificatie. Fout in de vorige oproep. Daar staat dat de bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 11 februari. Dit moet zijn: vrijdagavond 12 februari.

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een verkiezingsbijeenkomst met politieke partijen georganiseerd door de Alliantie voor een rechtvaardig Amsterdam. De Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam is een samenwerkingsverband van een 17 tal zelforganisaties in Amsterdam die reeds enige conferenties heeft georganiseerd over verarming en sociale uitsluiting in de regio Amsterdam. Wij hebben hierover gediscussieerd met leden van de zogenaamde commissie Koopmans, die aan het stadsbestuur een advies heeft uitgebracht.

Op de eerste conferentie die wij hielden hebben wij een reeks aanbevelingen opgesteld. Nu de gemeenteraadsverkiezingen naderen willen wij graag samen met politieke partijen aandacht besteden aan het thema: hoe verarming te bestrijden? En aan het thema sociale cohesie en actief burgerschap. Daartoe organiseren wij twee bijeenkomsten in samenwerking met Anatolie, Komitee Marokkanen voor de Mensenrechten en Forum Solidariteit en Burgerschap.

De eerste bijeenkomst is op vrijdag 12 februari ‘s avonds om half 8 en is gewijd aan wat men in het nieuwe Stadsdeel West kan doen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125. Namens de VVD neemt deel Ton Leest of Nils Lamme. Namens de SP Leen Beukelaar. Namens de Partij van de Arbeid Erik de Groot en namens Groen Links Rutger Groot Wassink. Er komt in ieder geval ook iemand van D’66. Komt allen!

De tweede bijeenkomst op 25 februari ‘s avonds is er een discussie met kandidaten voor de gemeenteraad van de centrale stad, ook in de Mansveltschool. Nader bericht volgt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten