donderdag 28 oktober 2010

Wat doen we tegen de drastische afbraak van de verzorgingsstaat door de regering Rutte?

Vakbondscafé vrijdagavond 29 oktober 2010.

Minimumloon en bijstand op de korrel. Als we kijken naar het huidige pakket aan bezuinigingen valt op dat de regering het vooral gemunt heeft op de onderkant van de arbeidsmarkt. De bijstand gaat binnen enkele jaren omlaag met € 2000,- op jaarbasis. Het minimumloon wordt ondergraven door arbeidsgehandicapten en mensen in de bijstand minder dan het minimumloon uit te keren. Dat wil niet zeggen dat andere groepen niet geraakt worden. Integendeel want de bezuinigingen op de gezondheidszorg, buurtvoorzieningen, kinderopvang, openbaarvervoer en huursverhoging treft iedereen. De bezuinigingen op de onderkant van de arbeidsmarkt zijn echter wel erg drastisch.

Naast de bovengenoemde aanslag op uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten wordt ook nog gekort op de WSW. Volgens de doorrekening van het CPB van dit regereerakkoord zullen VVD en CDA in 2015 400 miljoen minder uitgeven aan de WSW, in de jaren erna structureel 700 miljoen minder.

Dit keiharde beleid treft groepen in onze samenleving die zich niet makkelijk kunnen verdedigen. Het gevaar schuilt er bovendien in dat hiermee diverse Cao’s onder druk komen te staan. Als eerste de Cao van de WSW zelf. Andere sectoren waar veel laag geschoold personeel werkzaam is zullen volgen. Al met al hebben deze maatregelen een loondrukkende werking en wordt de verdeeldheid op de werkvloer aangewakkerd.

De eerste acties tegen deze maatregelen hebben al plaats gevonden. Zo heeft de AbvaKabo Fnv op 29 september in Den Haag gedemonstreerd en handtekeningen aangeboden tegen de aanslag op de WSW en het minimumloon. En heeft het Steuncomité Sociale Strijd in Amsterdam op diverse plaatsen publiciteitsacties gehouden tegen ontduiking van het minimumloon. Maar dat zal ongetwijfeld niet genoeg zijn om de onzalige plannen van tafel te krijgen.
Over deze zaken willen we met u van gedachten wisselen samen met een aantal inleiders: - Ger Geldhof voorzitter van de OR van het GVB en lid van het hoofdbestuur AbvaKabo Fnv. - Sadet Karabulut, lid Tweede Kamer voor de SP. - Maaike Zorgman regiobestuurder FNV Bondgenoten. - Maureen van der Pligt gemeenteraadslid Amsterdam voor de SP over de Amsterdamse situatie.

Vrijdagavond 29 oktober, 20.00 tot 22.00, bij HTIB, 1e Weteringplantsoen 2c, 1017 SJ te Amsterdam; 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Contactpersonen voor deze avond : Rob Marijnissen (06-531.78.715, rbmarijnissen at gmail.com) en Jan Bakker ( 020 – 675.16.64, jaba at janbakkerlanguages.nl) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten