dinsdag 29 oktober 2013

De belastingdienst gaat alles wat zij uitbetaalt per 1 december voortaan op 1 rekening betalen

We krijgen weer wat te doen op het spreekuur. De belastingdienst gaat alles wat zij uitbetaalt per 1 december voortaan op 1 rekening betalen. Dus als u bv zorgtoeslag en huurtoeslag hebt, of een teruggave van de belasting, dan kan dat voortaan niet meer op verschillende rekeningnummers. (Bv wat sommige mensen doen het geld laten storten op de ene rekening omdat ze op een andere rood staan).

Ook blijkt uit onderstaand bericht, dat de belastingdienst als er meerdere rekeningnummers op uw naam bekend zijn, zelf zonder overleg een nummer uitkiest. Tenzij u natuurlijk aan de bel trekt.

Verder blijkt dat de regeling 1 december 2013 ingaat, en dat sommige mensen pas in februari of zo een brief krijgen waarin ze op de hoogte worden gesteld.

Met de soms ingewikkelde sociale verhoudingen en relaties die sommige mensen erop na houden zal dit wel de nodige problemen opleveren. Hoe het met en/of rekeningen zit weet ik niet.

Let op! Als u de huurtoeslag altijd laat overmaken op rekening van de verhuurder, dus dat het niet via u loopt, dan gaat de belastingdienst dit ook automatisch veranderen. De huurtoeslag wordt voortaan op uw rekening gestort en u zult dan de volledige huur moeten betalen. De huurtoeslag wordt de 20ste gestort, dus u zult dan die huurtoeslag moeten reserveren voor de betaling van de huur de maand daarop.

Sommige mensen met een bijstandsuitkering laten de huur exclusief huurtoeslag (die tot nu toe rechtstreeks naar de verhuurder gaat) automatisch inhouden op hun uitkering. De sociale dienst/DWI betaalt dan de huur aan de verhuurder. Dergelijke regelingen zijn er soms ook met ziektekostenverzekeraars zoals Agis. Dit zal dus voor verschillende uitvoeringsorganisaties administratieve consequenties hebben, want de sociale dienst moet voortaan de hele huur op de uitkering inhouden. En dus bij alle mensen waarop het betrekking heeft een administratieve mutatie doorvoeren. De Dienst Werk en Inkomen is in overleg met de federatie van woningbouwverenigingen of DWI wellicht de volledige huur kan inhouden voor de mensen terwijl ze nu de huur na aftrek van huursubsidie inhoudt en doorbetaalt.

Wethouder Ossel van Amsterdam vreest dat een grote groep huurders in ernstige betalingsproblemen zal komen door de regeling van de belastingdienst. Vooral de groep die het in financieel opzicht minder goed kan redden, loopt het risico in betalingsproblemen te komen, waarna schuldhulpverlening noodzakelijk wordt, zegt wethoduer Ossel. De wethouder vraagt een uitzondering te maken voor die huurders die reeds bij een instelling voor schuldhulp zijn beland.

Piet van der Lende

Bericht van de belastingdienst

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/praktische_informatie/1_rekeningnummer_voor_uitbetalingen/1_rekeningnummer_voor_uitbetalingen

1 rekeningnummer voor uitbetalingen

Vanaf 1 december 2013 verandert het uitbetalen van bedragen. Door nieuwe wetgeving moeten wij uitbetalingen op 1 rekeningnummer doen. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. Een bedrag dat voor u bestemd is, maken we voortaan alleen nog over aan u.

Verandert er iets voor u?

Ontvangt u alle uitbetalingen al op 1 rekeningnummer dat op uw naam staat? Dan verandert er niets voor u.
Hebben wij meerdere rekeningnummers van u? En staan 1 of meer van deze nummers op uw naam? Dan gaan wij de uitbetalingen op 1 van deze rekeningnummers doen.
Hebben wij geen rekeningnummer dat op uw naam staat? Dan vragen wij u een rekeningnummer door te geven aan ons.

Als wij de betaling op een ander rekeningnummer gaan doen, krijgt u daar altijd van tevoren bericht over. U kunt ook altijd zelf een rekeningnummer doorgeven.

Wat moet u doen?

Van de meeste mensen hebben wij 1 rekeningnummer op naam. Hoort u daarbij? Dan hoeft u niets te doen. Verandert er iets voor u? Dan ontvangt u daarover van ons een brief. U kunt tot 1 maart 2014 een brief krijgen. Hebt u een brief ontvangen? Kijk dan wat er voor u verandert. Hebt u nog geen brief ontvangen? Kijk dan of er voor u iets verandert.

Welke bedragen betalen wij op 1 rekeningnummer?

Wij doen uitbetalingen op 1 rekeningnummer voor:

toeslagen
teruggaven inkomstenbelasting
teruggaven bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
Btw-teruggaven op 1 rekeningnummer

Bent u ondernemer? Voor de btw-teruggaaf kunt u per btw-(sub)nummer 1 rekeningnummer gebruiken. Het rekeningnummer moet op naam van uw onderneming staan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten