vrijdag 18 oktober 2013

Groen Links draait om de hete brij heen

Groen Links Amsterdam heeft gereageerd op twitter op mijn stuk over de invoering van tijdelijke bijstand voor bepaalde groepen. In de begroting staat duidelijk: ' In 2014 wordt in kaart gebracht of, en zo ja, voor welke klanten de bijstand tijdelijk kan worden toegekend op basis van een inschatting vooraf van de maximale uitkeringsduur’. Er staat dus duidelijk: tijdelijk toekennen. Naar aanleiding van vragen van twitteraars antwoordt Groen Links: 'Dat is dus niet waar. Er wordt alleen duidelijk gemaakt dat-als het kan- de bijstand tijdelijk is.

Ze draaien om de hete brij heen. Het is dus wel waar. Terwijl je nu bijstand krijgt toegekend zolang je het nodig hebt, voor onbepaalde tijd, zonder maximale termijn vooraf, overeenkomstig de wet, wil Van Es de bijstand tijdelijk toekennen volgens een vooraf vastgestelde termijn en daarna stopt het voor mensen die men daarvoor aangewezen acht. Zo staat het in de begrotingsstukken.

Piet van der Lende

1 opmerking: