dinsdag 25 augustus 2015

Gemeente Amsterdam extra streng met de kostendelersnorm

Rapportage spreekuur Bijstandsbond Amsterdam. De kostendelersnorm

Duizenden bijstandsgerechtigden in Amsterdam ervaren een forse achteruitgang in hun toch al karige inkomen door gemeentelijk en rijksbeleid.

Wij ervaren op het spreekuur dat mensen die hun ouders verzorgen en een bijstandsuitkering hebben maar die verder zelfstandig wonen en dus niet onder de kostendelersnorm vallen, of mensen die een uitkering aanvragen en zelfstandig wonen soms onder druk worden gezet zich bij hun ouders te laten inschrijven. De kostendelersnorm is dan van toepassing en de gemeente kan geld besparen. Iemand kan in dit soort situaties dakloos worden als mantelzorger omdat als hij zich inschrijft bij zijn ouders hij of zij niet in de eigen woning kan blijven wonen en hij/zij misschien het eigen huis kwijt is. Bijvoorbeeld voor de huursubsidie is het noodzakelijk dat je woont op het betreffende adres. Je krijgt dus geen huurtoeslag meer, en je moet van je met kostendelersnorm gekorte uitkering bijvoorbeeld 550 euro huur ophoesten als je de woning aanhoudt. Een onmogelijke opgave. Dus ben je gedwongen de eigen woning op te zeggen en wordt je als de ouders overlijden dakloos. Wij vinden dit een onrechtvaardige ontwikkeling. Als een mantelzorger een eigen woning heeft, waar verder niemand woont, en hij verzorgt zijn ouders, dan mag hij niet worden gedwongen zich in te schrijven bij zijn ouders.

Maar er zijn in Amsterdam meer problemen met de kostendelersnorm die zeer streng wordt toegepast. Cruciaal hier is of er sprake is van een commerciele onderhuurrelatie. Als die er is dan geldt de kostendelersnorm niet. De gemeente Amsterdam verbindt op eigen houtje, strenger dan de wet, allerlei voorwaarden aan de beoordeling of sprake is van onderhuur. Er moet sprake zijn van indexering (jaarlijkse verhoging van de huur overeenkomstig de prijsontwikkeling). De huur moet per bank betaald worden. En er moet een zeer uitgebreide en absurde omschrijving zijn van het gehuurde en de rechten en plichten die eraan verbonden zijn, zoals een bepaling van het gebruik van gemeenschappelijke ruimten en douche en toilet, of bezoek en loges zijn toegestaan, etc. Op ons spreekuur komen wekelijks mensen die juridische procedures moeten beginnen omdat ze onmogelijk aan de strenge voorwaarden van de gemeente kunnen voldoen. En waarbij dan wordt gezegd: de kostendelersnorm is op u van toepassing. Geen indexering van de huur de afgelopen jaren? Kostendelersnorm. Terwijl die mensen gewoon een kamer huren en toch onderhuurder zijn.

Neem het voorbeeld van mevrouw E.F, alleenstaande moeder met twee jonge kinderen, die een grote kamer huurt bij derden. De huurovereenkomst voldoet niet aan de voorwaarden van de gemeente Amsterdam en de verhuurder wil niet meewerken aan een nieuw huurcontract. De kostendelersnorm is van toepassing, immers zij zou de kosten met nog twee anderen, de verhuurder en zijn vrouw kunnen delen. In de praktijk betaalt zij 350 euro huur, van het kunnen delen van kosten is geen sprake, maar omdat de huurovereenkomst volgens de gemeente niet aan de voorwaarden voldoet, zal zij met twee jonge kinderen moeten leven van 594,80 euro per maand.

In het verleden werd bij de vaststelling van de uitkering ook genoegen genomen met een verklaring van de hoofdbewoner, waarom nu niet?

Maar er is ook in een ander opzicht een aanzienlijke verslechtering: voor de invoering van de participatiewet was het zo, dat als je als bijstandsgerechtigde een kamer onderverhuurde, dan werd je standaard 10% gekort op je uitkering, de rest mocht je houden. Rekenvoorbeeld: je vraagt 350 euro huur, je wordt 10% gekort, dus ongeveer 100 euro, je hebt nog extra stookkosten en zo, dus je houdt misschien 200 euro over die je mag houden. Maar nu hebben alle bijstandsgerechtigden die een kamer onderverhuren een brief gekregen volgens een nieuwe berekeningssysteem. De norm is niet meer dat de gemeente een toeslag van 20% mag varieren en dat de basisnorm 50% is. Iedereen heeft nu als alleenstaande een basisnorm van 70%. Nu zegt de gemeente in die brief: je mag voortaan van je kamerhuur standaard maar 67 euro houden. Voor de rest moet je alles inleveren. Dus al die kamerverhuurders, die legaal een kamer verhuurden, gaan er fors op achteruit. Ze gaan nu bij de kamerschaarste in amsterdam hun huurder opzeggen of zwart laten uitbetalen (fraude). Meegerekend met de kostendelersnorm gaan zo duizenden bijstandsgerechtigden er per 1 juli honderden euro's op achteruit.

--  Vereniging Bijstandsbond Da Costakade 162 - 1053 XD Amsterdam 020-6898806/6181815 info@bijstandsbond.org - bijstbnd@xs4all.nl Website: http://www.bijstandsbond.org Blog met oproepen en aankondigingen: http://bijstandsbond.blogspot.nl Actiecomité Dwangarbeidnee: http://dwangarbeidnee.blogspot.nl De geschiedenis van de Participatiewet: http://participatiewet.blogspot.nl Dagelijks nieuws: http://overlevingsgids.blogspot.nl Website met tips en trucs voor de minima om te overleven: http://overlevingsgids.net Van de overlevingsgids is een app voor android telefoons die u kunt downloaden in Google Play Store. Trefwoord overlevingsgids.  Facebook: https://www.facebook.com/Bijstandsbond Twitter: @bijstbond en @dwangarbeidnee en @overlevingsgids U kunt lid worden voor 17 euro per jaar.  Giro: IBAN NL22 INGB 0004 5548 41

1 opmerking: