woensdag 26 augustus 2015

Kostendelersnorm. Teleurstellende reactie wethouder A'dam


Teleurstellende reactie van de wethouder werk en inkomen in Amsterdam

Naar aanleiding van de publiciteit over de kostendelersnorm (oa in het parool ) en hoe die wordt toegepast in amsterdam bereiken de bijstandsbond veel vragen. De wethouder zegt zich niet in onze signalen te herkennen. De nieuwe regels voor mensen met een uitkering worden helemaal niet strenger toegepast in Amsterdam, zegt hij. Zo heeft de gemeente geen extra regels opgesteld en is er ook geen minimum huurbedrag vastgelegd.
De Bijstandsbond zou maar wat uit haar duim zuigen. "De Kostendelersnorm maakt het leven voor veel mensen moeilijker. Dat heb ik ook verteld aan staatssecretaris Klijnsma. Tegelijk moet Amsterdam zich wel aan de wet houden. Wij zijn daarbij helemaal niet strenger dan anderen", zegt hij.

"Amsterdam heeft géén extra regels opgesteld. Sterker nog, wij hebben ook niet zoals bijvoorbeeld Rotterdam wel heeft gedaan, een minimum huurbedrag vastgelegd. Dat geeft ons de kans om ook bij een lage huur te kunnen oordelen dat het toch om commerciële huur gaat", aldus de wethouder. De kostendelersnorm heeft echter in Amsterdam voorzover wij weten, na 1 juli geleid tot een hausse aan bezwaarschriften tegen het toepassen van de kostendelersnorm. Kort gezegd komt het op het volgende neer. Personen met een commerciele onderhuurrelatie worden uitgesloten van de kostendelersnorm. Die is niet op hen van toepassing. Voor de beoordeling of sprake is van commerciele onderhuur kent de wet twee criteria:
1. Een schriftelijke huurovereenkomst
2. De betaling van een commerciele huur

Verder niks.

Het blijkt in de werkvoorschriften hoe amsterdam dat uitwerkt, zodanig, dat veel mensen die een commerciele onderhuur betalen toch een kostendelersnorm krijgen toegepast omdat ze niet aan de zware voorwaarden -extra zwaar- kunnen voldoen. (artikelen 5.8.1.2) http://www.amsterdam.nl/beleidwerkeninkomen/5-normen-verlagingen/
Amsterdam stelt 14 eisen aan de schriftelijke huurovereenkomst. Wordt daar niet aan voldaan, dan toch een kostendelersnorm. Bijvoorbeeld: is er geen sprake van jaarlijkse indexering? Kostendelersnorm van toepassing. De huur moet perse via de bank worden overgemaakt en je moet perse betalen via de bank. Dat eist de wet niet. Wij ervaren dat bij de bepaling die de wethouder noemt- er is geen ondergens vastgesteld- of er sprake is van commerciele huur er sprake is van volstrekte willekeur. Er komen mensen op het spreekuur, die een verklaring hebben van de huurcommissie dat de huur juist is vastgesteld. Gemeente oordeelt: geen commerciele huur. Kostendelersnorm van toepassing.

Het gehuurde moet in de overeenkomst tot in het absurde worden omschreven. Wat heeft de gemeente ermee te maken of huisdieren wel of niet zijn toegestaan? Wat heeft de gemeente ermee te maken wie wat schoonmaakt? Wat heeft de gemeente ermee te maken of de kamer wel of niet afsluitbaar is? Etc. Voldoet de schriftelijke huurovereenkomst niet aan de 14 uitgebreide voorwaarden, kostendelersnorm van toepassing. Maar nu komt het: bij de 14 voorwaarden staat: In een schriftelijke overeenkomst kunnen de volgende punten staan (geen limitatieve opsomming). Sic, geen limitatieve opsomming. Dus het is de volstrekte willekeur van de klantmanager die alles bepaalt en sommigen leggen op alle slakken zout. De meesten beschouwen de 14 voorwaarden als noodzakelijk, anders kostendelersnorm. Regel die zij altijd toepassen is: geen indexering, kostendelersnorm. Niet per bank betaald kostendelersnorm. Dat eist de wet niet.

met vriendelijke groet,

Piet van der LendeGeen opmerkingen:

Een reactie posten