dinsdag 24 november 2015

Bezuinigingen? Sta niet alleen!


Kom naar het cultuurcafé in Amsterdam van de Bijstandsbond en Wereldse Wijk over de gevolgen van de bezuinigingen. Op 1 januari 2015 zijn meerdere veranderingen ingegaan. De bijstandswet is aangepast: de zogenaamde participatiewet. Ook zijn er tegelijkertijd andere veranderingen op het gebied van de gezondheidszorg en de jeugdzorg die ook samen gingen met bezuinigingen. De overheid wil dat meer verantwoordelijkheid bij de cliënten wordt gelegd. Daarbij wordt steeds meer beroep gedaan op vrijwilligerswerk en mantelzorg.
In de loop van 2015 is veel gediscussieerd over het nieuwe beleid. Bureaucratische regels op het gebied van boetes en sancties belemmeren de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers en de ontplooiing van bijstandsgerechtigden en arbeidsongeschikten of ouderen.

  • In een evaluatie van de Participatiewet willen we de knelpunten inventariseren, vanuit de leefwereld van de ervaringsdeskundigen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Deze inventarisatie vindt plaats aan de hand van ervaringsverhalen.
  • In het nieuwe systeem wordt veel verwacht van de mogelijkheden van de cliënten hun positie te versterken en moeten dikwijls vele gesprekken en onderhandelingen worden gevoerd met hulpverleners, instanties en overheid. We willen inventariseren waar we op moeten letten bij die gesprekken en mensen tips geven.
  • Belangen en onafhankelijke hulpverlenings organisaties ondersteunen de cliënten vaak bij de gesprekken die ze moeten voeren. Ze zijn bij de gesprekken aanwezig of geven tips. Vaak gaat het daarbij om ondersteuners, die zich vrijwillig inzetten. Wat is er nodig om de positie van die organisaties te versterken.


Elke buurtbewoner die mee wil denken en die zijn of haar verhaal wil komen vertellen is welkom bij het Cultuurcafé met ook muziek, gedichten en theater.


Cultuurcafé over de bezuinigingenDonderdag 26 november vanaf 19.00 uur

SBOW Eerste Helmersstraat 106N A'dam

06 404 73 567 of 06 203 67 458


Geen opmerkingen:

Een reactie posten