zondag 1 november 2015

Discussiebijeenkomst regelvrije bijstand


Op woensdag 18 november organiseren de Bijstandsbond Amsterdam en de BWZ Zaanstreek een bijeenkomst over 'regelarme bijstand'

De gemeenten Tilburg, Groningen, Utrecht en Wageningen zijn met staatssecretaris Klijnsma in onderhandeling over experimenten met wat men noemt een 'regelvrije bijstand'. Maar ook in andere gemeenten zoals Zaanstad en Amsterdam heeft men plannen in die richting.

Wat houdt 'regelvrije bijstand' in? Vooralsnog gaat het om beperkte experimenten met hooguit enkele honderden uitkeringsgerechtigden per gemeente. Men wil wetenschappelijk laten onderzoeken, wat er gebeurt als je mensen minder regeltjes oplegt, zoals het tijdelijk laten vervallen van de sollicitatieplicht of toestaan dat je geld verdient naast je uitkering. Dat geld mag je dan tijdens het experiment houden. Een goed idee, lijkt de Bijstandsbond, maar we moeten ons niet blij laten maken met een dooie mus. Het gaat zoals gezegd om zeer beperkte experimenten, die jaren gaan duren voor er 'wetenschappelijke' conclusies bekend zijn. Bovendien hebben de experimenten alleen betrekking op reintegratie en de combinaties van betaald werk met je uitkering. Maar er zijn vele overbodige regels en er is veel bureaucratie die daar niet direct aan gerelateerd is. Duizenden bijstandsgerechtigden die nooit meer zullen of kunnen werken zuchten ook onder al die regels. Wat betekent 'regelvrije' bijstand voor hen, en wordt daar wel rekening mee gehouden? Voor hen en voor de vele langdurig werklozen is werken ook gezien de massa-werkloosheid geen oplossing om uit de armoede te komen. Daarvoor zullen de uitkeringen omhoog moeten. We gaan op de bijeenkomst discussieren over hoe we de discussie over de regelvrije bijstand kunnen aangrijpen om de positie van bijstandsgerechtigden te verbeteren middels acties en discussiebijeenkomsten.

'Regelvrije bijstand in discussie. Woensdag 18 november 13.00 uur. BWZ, Pinkstraat 14 1541 HD Koog aan de Zaan We gaan vanuit Amsterdam met de trein. Reiskosten worden vergoed. Het is 10 minuten met de trein en 5 minuten lopen. Sprekers oa: Rutger Groot-Wassink, fractieleider van de gemeenteraadsfractie Groen Links in Amsterdam Patrick Zoomermeijer, fractieleider SP fractie Zaandam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten