maandag 7 maart 2016

Nieuws van 7 maart 2016

Zogenaamde alleenstaande-woningdelersnorm in Toeslagenwet ingevoerd

Vanaf 1 juli 2016 verandert de regelgeving over toeslag van UWV. Bent u alleenstaand en ontvangt u een toeslag op loon of een toeslag op uw uitkering van UWV? Dan kan het zijn dat deze verandering van de wet voor u geldt. Als u een toeslag ontvangt, wordt de hoogte van de toeslag onder andere bepaald door uw leefsituatie en leeftijd. Vanaf 1 juli 2016 kijken wij ook of u uw woning deelt met een of meer medebewoner(s). Dit is een nieuwe leefsituatie en noemen wij alleenstaand–woningdeler. Geldt deze leefsituatie voor u, dan wordt uw toeslag lager. Meer over de norm alleenstaand-woningdeler


Wijziging boetestelsel zorgt voor nieuwe problemen

Al dan niet doelbewust vergeten om informatie door te sluizen die van belang is voor verstrekking van een uitkering kan leiden tot een boete. Bij het opleggen van een boete moet er onderscheid worden gemaakt tussen opzet, grove schuld, normale verwijtbaarheid en verminderde verwijtbaarheid. Dat doen gemeenten nog steeds niet goed, constateert de Landelijke Clienten Raad (LCR). En daar komt met een nieuw wetsvoorstel en een algemene maatregel van bestuur geen verandering in. Sterker nog: er doemen nieuwe problemen op. Meer over een brief van de LCR


Beperking loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers?

De doorvoering van de nieuwe ‘Wet Werk en Zekerheid’ heeft in de recente periode tot veel structurele veranderingen in de Nederlandse arbeidsmarkt geleid. Verbeteringen aangaande ontslagprocedures, de rechtspositie van flexwerkers en de werkloosheidswet (WW) hebben het arbeidsrecht stevig gemoderniseerd. Nu willen werkgeversorganisaties dat de regering de loonbetalingsplicht, die werkgevers verplicht bij ziekte minimaal 70% van het loon door te betalen, terugbrengen van 2 naar 1 jaar. Meer over het standpunt bij de Jurofoon


Telefoonstoring bij huisartsen en ziekenhuizen

Door een landelijke storing zijn op 7 maart veel huisartsen en ziekenhuizen telefonisch onbereikbaar. Het is onbekend hoeveel instellingen en praktijken last hebben van de storing. Volgens E-Zorg, dat het beveiligde netwerk levert, gaat het om een landelijke storing. Het is ook nog niet bekend hoelang de storing gaat duren. Mensen die huisartsenpraktijken of ziekenhuizen proberen te bereiken kunnen via een geautomatiseerd bericht te horen krijgen dat het gekozen nummer niet bestaat. Ook zijn er instellingen die niet in hun afsprakensysteem kunnen komen.


Oratie prof. dr. Cok Vrooman: 'Meedoen in onzekerheid'

Cok Vrooman is vanwege Instituut Gak per 1 mei 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van ‘Sociale Zekerheid en Participatie’. Hij zal op woensdag 30 maart 2016 om 16.15 uur een oratie houden om zijn ambt te aanvaarden. De oratie heeft als titel: Meedoen in onzekerheid. Verwachtingen over participatie en protectie. Alle belangstellenden kunnen de oratie bezoeken


Alice de Boer benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp

Dr. ir. A. H. de Boer (Alice) is met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Sociale ongelijkheid en informele hulp’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), afdeling Sociologie. Als hoogleraar richt De Boer zich op verschillen tussen diverse groepen ‘informele zorgverleners’ en de effecten daarvan. Zeker in een periode waarin burgerparticipatie hoog op de agenda van de overheid staat, is onderzoek naar informele hulp van groot belang.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten