woensdag 2 maart 2016

Nieuws van 2 maart 2016

Armoede in Nederland veel groter dan tot nu toe door officiele instanties gedacht

Vandaag verscheen de publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau getiteld 'Een lang tekort, langdurige armoede in Nederland'. Door de economische recessie van de afgelopen jaren is de armoede in Nederland flink toegenomen. Nederland telde in 2013 1,25 miljoen armen. Daarvan leefde bijna de helft (595 duizend mensen) minstens drie jaar onder de armoedegrens, het criterium voor langdurige armoede. Voor de crisis (2007) waren er 850 duizend armen en lag het aantal langdurig armen op nog geen 500 duizend. Tot nu toe ging men uit van heel wat optimistischer cijfers. De statistische methoden die het SCP zelf en ook het CBS in het verleden gebruikten hebben het probleem van de armoede onderschat.


De Europese Unie heeft kritiek op het functioneren van de Nederlandse arbeidsmarkt

De almaar stijgende langdurige werkloosheid in Nederland en de groeiende verschillen tussen tijdelijk en vast werk zijn zorgwekkend. Dat stelt de Europese Commissie in een vrijdag gepubliceerd rapport over de Nederlandse economie. Afgelopen jaar werden in Nederland weer banen gecreëerd en nam de werkloosheid verder af. Het aantal langdurige werklozen bleef echter groeien, terwijl de werkgelegenheid vooral toenam door de aanwas van tijdelijke contracten en zelfstandigen. De doorstroom van tijdelijk naar vast werk is daarbij beperkt, waardoor volgens Brussel het risico van ,,arbeidsmarktsegmentatie'' ontstaat. Lees meer over het Brusselse rapport


Buurtwachten invoeren heeft ook zijn nadelen

Buurtwachten voorzien de politie van nuttige gegevens en zorgen voor een afname van het aantal inbraken. Maar ze kunnen beter niet zelf ingrijpen. Die conclusies trekt criminoloog Vasco Lub van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het aantal vrijwillige buurtpreventieteams is de afgelopen jaren flink toegenomen. Momenteel telt Nederland zo'n 700 van dergelijke teams. Ze zijn in grofweg de helft van alle gemeenten te vinden. Lub baseerde zijn onderzoek onder meer op ervaringen in Rotterdam en Tilburg. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat buurtwachten die niet alleen signaleren, maar ook ingrijpen, zichzelf nog weleens in gevaar brengen en de verhoudingen in een wijk op scherp kunnen zetten. Een nadeel van te assertieve buurtwachten is dat de privacy in het geding kan komen. Met name aspirant-leden laten zich soms leiden door ''impulsieve acties'', waarbij ze jongeren of migranten stigmatiseren. Ook doen buurtpreventieteams regelmatig meldingen die later vals alarm blijken. Donderdag is de presentatie van het rapport


Prominenten van Groen Links willen een uitbuitingsvrije bijstand

Gemeenten, wethouders van allerlei partijen, een meerderheid in de Tweede Kamer: allemaal willen ze experimenten met een ander soort bijstand. Een sociale bijstand, waarbij iemand niet gestraft wordt voor werkloosheid, maar mensen met vertrouwen behandeld worden en werken loont. De Participatiewet, die vorig jaar is ingegaan, is de strengste bijstandswet ooit: sollicitatieplicht, tegenprestaties, het verplicht volgen van een re-integratietraject, sancties en nauwelijks ruimte om bij te verdienen. Maar: het werkt niet. De repressiemachine kleineert en helpt mensen eerder in de put dan naar een baan. Dit stellen Linda Voortman Tweede Kamerlid van GroenLinks en Rutger Groot Wassink fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam in Het Parool. Lees hier het artikel


Dwangarbeid in Twente

Dwangarbeid- werken met behoud van bijstandsuitkering waarbij hoger opgeleiden schoffelwerkzaamheden moeten verrichten waar ze niets mee leren- wordt in verschille3nde gemeenten uitgevoerd. Nu ook in de gemeente Hof van Twente. De gemeente werklozen inzetten bij onkruidbestrijding. Dit blijkt uit een brief van wethouder Harry Scholten aan de gemeenteraad. Deze uitkeringsgerechtigden worden gebruikt voor ‘ondersteunende werkzaamheden’ bij de onkruidbestrijding. In de praktijk betekent dat dat ze handmatig, met gereedschap, onkruid zullen verwijderen op plekken waar dat machinaal onmogelijk is. Ze gaan dus aan de slag met behoud van uitkering. Van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kan voor maximaal zes maanden voor 24 uur per week een tegenprestatie voor het krijgen van een uitkering worden verlangd, staat in de Participatiewet. Die periode van een half jaar kan één keer worden verlengd. Het mag niet gaan om werkzaamheden die regulier werk verdringen. Wie weigert kan zijn/haar uitkering verliezen.


Werken beneden het minimumloon of zelfs gratis voor de werkgever. Kassa!

Onder het motto ‘Wie klaart de klus’ wil de bouw- en infrasector het komend jaar bijna driehonderd mensen met een beperking op de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Dat hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden in de cao afgesproken, zo meldt brancheorganisatie Bouwend Nederland. Behalve Wajongers (jonggehandicapten), voor wie de bouwbranche in 2014 en 2015 al bijna tweehonderd arbeidsplaatsen creëerde, richt de cao-afspraak zich ook op werkzoekenden met een Wsw-indicatie die niet meer naar de sociale werkplaats kunnen, leerlingen in het praktijkonderwijs en werklozen die onder de Participatiewet vallen. Werkgevers met een geschikte vacature kunnen eerst een proefplaatsing van enkele maanden aanbieden. In veel gevallen kunnen zij daarnaast rekenen op ondersteuning door een jobcoach, scholingsmogelijkheden en diverse financiële faciliteiten, zoals loondispensatie, aangepaste loonschalen, premiekorting, een no-riskpolis bij uitval en vergoedingen voor werkplekaanpassingen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten