woensdag 27 maart 2019

Enkele regels bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en vermogen


Enkele regels bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en vermogen
  1. Iemand heeft een eigen huis in combinatie met een bijstandsuitkering. De regel in de bijstand is dan dat je je eigen huis moet opeten tot een bepaald bedrag. Je krijgt eerst leenbijstand totdat het bepaalde bedrag bereikt is en daarna wordt de bijstand omgezet in gewone bijstand. Wanneer het huis wordt verkocht moet je de leenbijstand terugbetalen aan de sociale dienst, in amsterdam wpi. Nu is de vraag of iemand in zo'n situatie kwijtschelding kan krijgen. Hij/zij zit immers op het sociale minimum van de bijstand en het geld dat in het huis zit is niet aan te komen.
Zolang er geen sprake is van overwaarde in de woning én er geen betalingscapaciteit aanwezig is zou dit geen belemmering voor de kwijtschelding moeten zijn.
  1. Iemand krijgt smarte-geld een vrij hoog bedrag. Je kunt wat betreft de toeslagen en de belastingen een formulier invullen voor bepaling van bijzonder vermogen. Als dat wordt toegekend, heeft de uitbetaling van het smarte-geld geen gevolgen voor de toeslagen. En je hoeft er geen belasting over te betalen. Maar hoe zit dat met de kwijtschelding?
Zowel bedragen bedoeld voor specifieke kosten (schadevergoeding) als smartengeld zien we in eerste instantie niet als vermogen en we laten dit dan ook vier jaar lang buiten beschouwing bij de berekening van het vermogen vanaf moment van de uitkering van het geld.

Afkomstig uit de handleiding, werkafspraak gemaakt op 01-01-2017 en wordt ook zo gecommuniceerd op de website van de gemeente: http://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/KnowledgeBases/Kennisbank/document/Extern/Belastingen/toegestaan-spaartegoed-2019.pdf
  1. Iemand heeft een belastingformulier ingevuld en aftrekposten ziektekosten opgevoerd. Daardoor krijgt die persoon geld terug van de belastingen (Het gaat om iemand met een bijstandsuitkering). Nu is de kwijtschelding vorig jaar afgewezen met het argument, dat de regel geldt dat als je geld terugkrijgt van de ene belasting je daarmee de andere moet betalen. Ten tijde van de aanvraag van kwijtschelding was het bedrag dat ze terugkreeg van de belastingen al op. Wij vinden de beslissing onrechtvaardig omdat je voor de teruggave kosten hebt gemaakt, nl ziektekosten die je van de teruggave kunt betalen. En nu moet je ook nog gemeentebelastingen betalen, dus per saldo krijg je de ziektekosten niet vergoed, terwijl dat wel de bedoeling is van de aftrekpost.
Als uit de aangifte inkomstenbelasting blijkt dat er een teruggaaf van Inkomstenbelasting te verwachten/reeds ontvangen is, mogen wij op grond van Artikel 18 van de Uitvoeringsregeling 1990, verder uitgewerkt in artikel 26.1.9 van de Leidraad Invordering Gemeente Amsterdam afwijzen, omdat met het verwachte of uitbetaalde bedrag belastingteruggave (behalve toeslagen teruggave) je andere belastingen dient te betalen.

Deze belemmering geldt niet voor personen die:
  • Een bijstandsuitkering (Pw) ontvangen;
  • Een Wajong-uitkering ontvangen;
  • Een leeftijd van 70+ hebben.

Afkomstig uit de werkinstructie “Werkinstructie A88 T88 teruggave belastingen” d.d. 18-12-2017


Geen opmerkingen:

Een reactie posten