dinsdag 17 november 2020

Schaf kostendelersnorm voor mensen in bijstand af

De FNV wil dat de zogeheten kostendelersnorm voor mensen in de bijstand verdwijnt uit de wet. Deze zorgt er namelijk voor dat steeds meer mensen dakloos worden en dat mensen die bijvoorbeeld een ziek familielid onderdak geven in de financiële problemen komen. De vakbond schrijft dit in een manifest dat het heeft opgesteld met verschillende maatschappelijke organisaties voor uitkeringsgerechtigden, armoedebestrijding en daklozen. Zij bieden het manifest vandaag aan rond de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘We zijn een welvarend land en toch vallen steeds meer mensen buiten de boot, helemaal tijdens deze coronacrisis. Zij moeten een beroep doen op instanties zoals de Voedselbank om te overleven. Het kabinet roept ons telkens op om naar elkaar om te kijken. Dat klinkt mooi, maar voor mensen die afhankelijk zijn van de bijstand is dit vaak geen optie. Als zij bijvoorbeeld oma in huis nemen, omdat die mantelzorg nodig heeft, krijgen zij door die kostendelersnorm een fikse korting op hun uitkering.’

Ouders gedwongen kind uit huis te zetten
Jong: ‘De kostendelersnorm zorgt voor meer ellende dan hij aan bezuinigingen oplevert. De bijstandsuitkering, die volgens het Nibud nu al te laag is om van te leven, gaat in januari met nog eens 5% omlaag. Door de kostendelersnorm kun je zo bijna de helft minder bijstand krijgen als je een huis deelt. Dat zou volgens de huidige wet voldoende moeten zijn, maar SCP en CPB lieten in het rapport 'Kansrijk armoedebeleid' al zien dat de financiële voordelen van samen een huishouden delen vaak veel te ruim worden ingeschat. Met als gevolg dat nog meer mensen te weinig hebben om van te leven en in de armoede belanden en bijvoorbeeld steeds vaker ouders zich gedwongen voelen hun meerderjarige kinderen uit huis te zetten.’

Soepeler omgaan met de regels
De kostendelersnorm is in 2015 ingevoerd en houdt in dat je minder bijstand krijgt als je met meerdere volwassenen in één huis woont. Hoe meer volwassenen onder hetzelfde dak, hoe lager je uitkering. Staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken) kondigde vorige week aan dat hij onderzoek gaat doen naar de maatregel. Ook liet hij weten dat gemeenten in schrijnende gevallen soepeler met de regels mogen omgaan.

Afhankelijk van goede wil ambtenaar
De FNV vindt dit geen oplossing. Jong: ‘Het is ook niets nieuws. Gemeenten móchten al afwijken van de regels en maatwerk leveren. Alleen doen ze dat heel weinig, blijkt uit een rondvraag van journalistiek onderzoeksprogramma Argos. Ondanks deze handreiking van de staatssecretaris blijft de kostendelersnorm in de wet en ben je als bijstandsgerechtigde dus afhankelijk van de goede wil van een ambtenaar. Dat vinden wij heel onwenselijk. Er moeten duidelijke regels komen die gelden voor iedereen. Dus: weg met die kostendelersnorm.


Bijlagen


Wil je meer informatie? Neem contact op met: 

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: 06 21 22 81 23.
Peter te Lintel Hekkert, persvoorlichter FNV: 06 53 38 72 48. 


De ondertekenaars van het manifest:

 • Kitty Jong, vicevoorzitter FNV
 • Amma Asante, voorzitter Landelijke Cliëntenraad
 • Hanneke van Bezooijen, Protestantse Diaconie Amsterdam
 • Zeno Winkels, directeur Woonbond
 • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
 • Hella Masugur, voorzitter Stichting Zwerfjongeren
 • Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, directeur Valente, branchevereniging voor de maatschappelijke opvang
 • Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB
 • Lucía Lameiro García, coördinator NOOM (Netwerk Organisaties voor Oudere Migranten)
 • Stichting De Tussenvoorziening
 • Armoedecoalitie Utrecht
 • Rene Suijkerbuijk, Burgerkracht De Pijler
 • Noortje van Lith, activiste voor mensen met een arbeidsbeperking
 • Anja Eleveld, universitair docent Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit
 • Jochem Westert, voorzitter Bureau Straatjurist
 • Dennis Lahey, voorzitter MDHG (belangenvereniging druggebruikers)
 • Theo van Ghesel Grothe, de Daklozenvakbond
 • Straatalliantie Amsterdam
 • Derk van Tongeren, Vereniging Stille Armoede Zaanstad 
 • Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!)
 • Piet van der Lende, Bijstandsbond
 • Stichting ATD Vierde Wereld (All Together For Dignity)
 • Stichting Werkplaats COMO
 • Nathalie Boerebach - directeur Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten