vrijdag 26 februari 2021

Cliëntenbelang en Bijstandsbond gaan nauwer samenwerken

 Clientenbelang Amsterdam

24 februari 2021

Nauwere samenwerking met Bijstandsbond

Zowel de Amsterdamse Bijstandsbond als clientenbelang bieden kosteloze cliëntondersteuning, maar wel op verschillende gebieden. Kort geleden hebben we de banden aangehaald en afgesproken om vaker cliënten naar elkaar door te verwijzen. Ook gaan we samenwerken in projecten, bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen. 

 Wilco Schild, onze coördinator cliëntondersteuning: “Onze doelgroepen overlappen elkaar voor een groot deel. Net als bij ons komen bij de Bijstandsbond veel cliënten met psychische problemen of een licht verstandelijke beperking. Maar eveneens mensen met fysieke beperkingen, van jong tot oud. Allemaal mensen die moeite hebben om een inkomen te verwerven en daarom vaak zijn aangewezen op een (bijstands)uitkering.”

“Onze eigen cliëntondersteuners richten zich vooral op het ondersteunen van mensen die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken hebben. Als cliënten daarbij ook nog financiële problemen hebben, zullen we niet nalaten hen door te verwijzen naar de Bijstandsbond.”

Meteen bezwaarschrift indienen

Piet van der Lende is al 30 jaar betrokken bij de Bijstandsbond en vertelt dat er zo’n 20 mensen per week naar het inloopspreekuur komen: “De spreekuren zijn op dinsdag en donderdag tussen 11 en 4 uur. Vanaf 1 uur is er ook een advocaat aanwezig.

 Als iemand het bijvoorbeeld niet eens is met het niet toekennen van een vergoeding voor dieetkosten, dan kan de advocaat meteen een bezwaarschrift schrijven. Ook in deze coronatijd kunnen mensen gewoon langskomen.” 

 Kwijtschelden gemeentelijke heffingen

“We helpen met het aanvragen van een bijstandsuitkering en met het invullen van allerlei formulieren. Onze specialisatie is het helpen bij kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. We weten ook veel over de regeling tegemoetkoming meerkosten. 

 Dit is een een regeling van de gemeente om mensen die extra kosten maken door hun aandoening financieel te ondersteunen. Daarnaast geven we allerlei adviezen, bijvoorbeeld over het ontvangen van een erfenis terwijl iemand een uitkering heeft.”

 Moeite met hulpvraag formuleren

De Bijstandsbond ziet steeds meer mensen op het spreekuur komen die zulke ingewikkelde problemen hebben, dat het nauwelijks lukt om een hulpvraag te formuleren. Piet: ”Die mensen zouden misschien bij jullie terecht kunnen. Dat geldt ook voor de mantelzorgers die wel eens bij ons komen. Zij hebben jaren bij hun ouders ingewoond om hen te verzorgen en moeten na hun dood het huis uit. Voor hen kunnen jullie misschien ook iets doen.”

 Onze cliëntondersteuning

Amsterdammers die vastlopen bij het regelen van zorg of voorzieningen of behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen een mail sturen naar steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of bellen met één van onze cliëntondersteuners op (020) 57 77 999 (op werkdagen van 10.00 - 16.00 uur).


 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten