zaterdag 23 oktober 2021

Heinz Mölders overleden

Heden bereikte ons het droevige bericht dat Heinz Mölders is overleden. Hij is overleden op 19 oktober 2021. Hij werd 74 jaar. Heinz was de drijvende kracht achter de multiloogbijeenkomsten, het was zijn levenswerk. Maar niet alleen bij de multiloogbijeenkomsten, gespreksgroepen waarvan er vele jaren vele zijn gehouden, ook daarbuiten was Heinz steun en toeverlaat van mensen die in armoede leven of die een moeilijke periode doormaakten in hun leven. Ook bij de Bijstandsbond werden de multiloogbijeenkomsten gehouden. Wij hebben Heinz leren kennen als een man, die solidair was met mensen die buitengesloten werden van de maatschappij. Hij had kritische opvattingen over de gevolgen van de kapitalistische samenleving waarin wij leven, de doorgeschoten individualisering en de verdeeldheid zaaiende overheidspolitiek. In de multiloogbijeenkomsten probeerde hij een verbinding tot stand te brengen tussen deze kritiek op de maatschappij en de ellende waarin veel mensen leven door de psychische problematiek waarmee veel mensen worstelen  in die maatschappelijke context te plaatsen. Op deze wijze heeft hij bij velen het besef versterkt, dat zij er niet alleen voor stonden.

We zullen Heinz missen. Wilt u reageren? In plaats van bloemen graag een donatie aan Stichting Vrienden van Multiloog, bankrekening NL14 INGB 0006 417967 t.n.v. Stichting Vrienden van Multiloog. Multiloog is het levenswerk van Heinz.

correspondantieadres: Buskenblaserstraat 32 -1hg 1055 AJ Amsterdam

http://inca-pa.nl

Piet van der Lende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten