vrijdag 12 november 2021

Individuele Inkomens Toeslag (IIK) in Amsterdam verhoogd in december 2021

Wethouder armoede beleid mevrouw Moorman heeft de gemeenteraad in Amsterdam voorgesteld de Individuele Inkomens Toeslag eenmalig te verhogen van 85 euro naar 135 euro. Dit om de financiele gevolgen van de coronacrisis wat te verzachten, zegt de wethouder. De toeslag wordt in december uitbetaald. 

belangrijk! maatwerk ingevoerd

Een belangrijke verandering in de verordening op de Individuele Inkomens Toeslag is, dat in artikel 5 van de verordening van het vaste bedrag een minimumbedrag wordt gemaakt: 'Het college stelt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag jaarlijks en uiterlijk voor het einde van het loopjaar vast en dat met een minimumbedrag van €85,-.' De wethouder zegt over die wijziging: 'aanpassing van de regels biedt meer ruimte voor maatwerk'. Aha, maatwerk biedt nu de mogelijkheid, in individuele gevallen (ver?) boven het minimumbedrag te gaan. Blijkbaar kun je nu een aanvraag indienen om in jouw geval een hogere Individuele Inkomens Toeslag te ontvangen boven met minimumbedrag van 85 euro en, lijkt mij ook boven het bedrag van dit jaar van 135 euro. De aanpassing van de beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag biedt het college nu meer ruimte om maatwerk toe te passen.

Kindtegoed

Ook de kindtegoeden in december 2021 worden verhoogd. De leeftijdsgroep 0 tot 3 jaar krijgt eenmalig €25,- [totaal €50],-, de andere doelgroepen krijgen ieder €35,- erbij. Dus de tijdelijke bedragen zijn 4 tot en met 9 jaar €110,-, 10 tot en met 11 jaar €235,- en 12 tot en met 14 jaar €185,-. In het schooljaar 2021/2022 is er een compensatiegroep voor 15jarigen. Ook zij krijgen eenmalig een verhoging tot €185,-.

Meer over de wijzigingen kun je vinden op https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10743582/1/09012f97804180e8

De wijzigingen worden behandeld in de Commissievergadering van de gemeenteraad Werk, Participatie en Inkomen van woensdag 17 november. Aanvang 09.00 uur. De agenda van de Commissie kun je hier vinden. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/917098/WIO%2017-11-2021

Piet van der Lende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten