woensdag 1 december 2021

structurele fout bij afwijzing kwijtschelding gemeentebelastingen voor bijstandsgerechtigden

 Naar aanleiding van een klacht van een klant van de Bijstandsbond zijn we erachter gekomen dat de afdeling Gemeente Belastingen in Amsterdam kwijtscheldings verzoeken van burgers afwijst als ze een loonheffing terugkrijgen van de Rijks Belastingen vanwege gemaakte eerdere zorgkosten die niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar. Wellicht komt dit ook in andere gemeenten voor.

Dit was een goed voorbeeld van ons gesprek met twee leidinggevende vertegenwoordigers van de Gemeente Amsterdam, afdeling Gemeente Belastingen op een bijeenkomst georganiseerd door de Bijstandsbond Amsterdam over veranderingen van de gemeente belastingen. 

Na intensief overleg en communicatie met een leidinggevende van de afdeling Gemeente Belastingen is deze structurele fout opgelost mede dankzij de expertise van de medewerker P. Kapralov van de Bijstandsbond die een universitaire opleiding voor accountancy heeft.

Toch vermoed de Bijstandsbond dat er meer van deze gevallen in Amsterdam en daarbuiten zijn. Daarom wil de Bijstandsbond een oproep laten uitgaan dat als je met deze situatie geconfronteerd wordt, wij daar graag een melding van ontvangen en we gaan dan onmiddelijk in gesprek met de gemeente. 

Bijstandsbond

Da Costakade 162

1053 XD Amsterdam

info@bijstandsbond.org

020-6898806

Geen opmerkingen:

Een reactie posten