dinsdag 6 juni 2006

PERSBERICHT
Dinsdag 6 juni 2006

Cliënten sociale dienst Rotterdam klagen over huisbezoeken

Mensen die controleurs van de sociale dienst over de vloer krijgen, ervaren hun
gedrag vaak als intimiderend en vernederend. Soms verliezen ze hun uitkering,
soms worden ze zelfs zonder pardon op straat gezet. Ravage kreeg inzage in een
aantal geanonimiseerde gespreksverslagen waarin klagers hun verhaal doen aan de
Rotterdamse ombudsman.

Een rode draad in de gespreksverslagen is de intimiderende manier waarop de
controleurs zich volgens de klagers gedragen. Het begint al met hard aanbellen
en bonken op deuren en ramen. Vervolgens staat er opeens een grote groep
controleurs in de woning, die op commanderende toon opdrachten geven en vragen
stellen.

Een medewerkster van de sociale dienst zou bijvoorbeeld hebben gezegd dat zij
niets te maken had met afspraken met de huisdokter: 'Geef mij het
telefoonnummer maar, dan bel ik hem wel even af'.

Enkele klagers vertellen dat zij tijdens een huisbezoek op straat zijn gezet. 'U
gaat er nu uit. Niets praten, jas aan, huis uit', zo zou een zwangere mevrouw te
horen hebben gekregen. Op basis van de Rotterdamwet, die bepaalde wijken op slot
doet voor uitkeringsgerechtigden, zou ze onterecht in haar woning zitten.

Sinds de nieuwe bijstandswet is ingevoerd, hebben gemeenten er financieel belang
bij om het aantal uitkeringen omlaag te brengen. Bijna alle gemeenten voeren
onaangekondigde huisbezoeken uit, op zoek naar aanwijzingen dat er iets niet
klopt. Vooral kwetsbare groepen, zoals terminale patiënten en mensen met
psychische klachten, lijken in de knel te komen door de huisbezoeken.

Er worden momenteel verschillende juridische procedures gevoerd over de manier
waarop de huisbezoeken worden uitgevoerd. De Amsterdamse ombudsman publiceert
eind juni een onderzoek naar aanleiding van klachten over deze controles.

EINDE PERSBERICHT

Het volledige artikel is in te zien op onze website:
http://www.ravagedigitaal.org/2006/mei/mevrouwx.htm

Dirk Kloosterboer

----------------
http://www.ravagedigitaal.org


Geen opmerkingen:

Een reactie posten