donderdag 8 juni 2006

Update over de rechtszaak tegen de huisbezoeken van advocaat Kuijper

Beste mensen,
Even een 'update'. Vanmorgen vond de terechtzitting plaats bij de Meervoudige Kamer van de Rechtbank van Amsterdam waarbij net als bij de collectieve actie gemotiveerd beroep is gedaan op de onrechtmatigheid van de onaangekondigde huisbezoeken. Hoewel ik de zitting in beginsel als positief heb ervaren, acht ik het voorzichtigheidshalve raadzaam om nog geen uitspraak te doen over de kans op succes.
Voorts wijs ik erop dat er tot op heden enkele tientallen mensen zich hebben aangemeld voor deelname aan de 'class action' kortgedingprocedure in het kader van de Campagne Recht in Beeld. In de eerste plaats vooropstellen dat ik blij ben met het feit dat deze zeer belangrijke materie nu volop in de aandacht staat en wil ik deze mensen via deze weg nogmaals zeer hartelijk bedanken voor hun beslissing.
In de tweede plaats wijs ik er op dat het aantal deelnemers niet bepalend is voor de voortgang van de procedure, ook als er slechts twee deelnemers geweest zouden zijn zou de procedure zijn aangespannen. Dat neemt evenwel niet weg dat, naast de bedoeling om de onaangekondigde huisbezoeken via juridische stappen te verbieden, de Campagne Recht in Beeld ook ten doel heeft de politiek ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is om één en ander wettelijk te regelen.
Om politiek een impact te kunnen maken is het van belang dat kan worden aangetoond dat de onvrede over de huisbezoeken niet (alleen) bij deze tientallen, maar bij veel meer mensen leeft. Immers, landelijk zijn er honderden, zo niet (tien-) duizenden mensen die met het onaangekondigde huisbezoek te maken hebben (gehad) of te maken kunnen krijgen. Dus hoe meer mensen mee doen, hoe beter.
Om deze reden roep ik al diegenen op die tot op heden niet heben gereageerd, zich aan te melden bij de plaatstelijke cliëntenraden, de bijstandbond, bureau's sociaal radslieden, de SP Hulp-posten of het HTIB (Turkse belangenorganisatie). Ook kunt u zich direct aanmelden bij mijn kantoor op nummer 020-6169731 of 06-10037014. Geeft u daarbij steeds uw persoonsgegevens, sofi-nummmer en telefoonnummer (en evt. e-mailadres) op.
Denk erom: "Eendracht maakt macht", als mensen niets doen verandert er ook niets. Grijp nu uw kans om het onwenselijke beleid inzake de onaangekondigde huisbezoeken een halt toe te roepen voor het te laat is!
Met vriendelijke groet,
mr. Robert Peter Kuijper

Geen opmerkingen:

Een reactie posten