donderdag 10 augustus 2006

Advocaat R.P. Kuijper roept op tot nieuwe processen in verband met huisbezoeken.

De onderstaande tekst is van zijn hand

Tot mijn grote spijt, maar niet tegen mijn verwachting, heeft de overheid er helaas voor gekozen om, na de bijstandsgerechtigden, nu de grondrechten van de senioren en weduwen/weduwnaars met AOW te schenden door middel van onaangekondigde huisbezoeken. Door deze huisbezoeken worden diverse artikelen uit de internationale mensenrechtenverdragen en de Nederlandse Grondwet met voeten getreden en worden gewone Nederlandse burgers minder goed beschermd dan verdachten van strafbare feiten. In een rechtsstaat als Nederland is dat ontoelaatbaar!!!
Ik ben dan ook van mening dat deze initiatieven van de overheid onmiddellijk een halt moeten worden toegeroepen. Natuurlijk is controle op de rechtmatigheid van sociale voorzieningen noodzakelijk, doch dit moet wel rechtmatig gebeuren.
Zoals bekend ben ik thans bezig met een collectief kortgeding tegen de Staat der Nederlanden inzake de onrechtmatigheid van de onaangekondigde huisbezoeken door de gemeentelijke Dienst voor Werk en Inkomen bij bijstandsgerechtigden.
Het behoeve geen betoog dat bij deze plannen sprake is van dezelfde problematiek, derhalve acht ik het raadzaam om ook vanuit deze achterban collectief actie te ondernemen.
Overigens ben ik van mening dat aangezien de AOW en ANW sociale verzekeringen zijn en mensen hiervoor hun hele leven premie hebben betaald, het enige argument van de voorstanders van de huisbezoeken, te weten dat het middelen uit de publieke kas betreft, hier niet opgaat. Derhalve staat men in deze nóg sterker dan de bijstandsgerechtigden.
Saillant detail is dat de Nationale Ombudsman al in 2004 heeft goordeeld dat het gebruik van de onaangekondigde huisbezoeken door de Sociale Verzekeringsbank (in die zaak tegen AOW-ers) niet rechtmatig is wanneer men kennelijk van plan is om in de woning van uitkeringsgerechtigden bewijsmateriaal te vergaren ten behoeve van de opsporing van het strafbare feit van uitkeringsfraude, als ook de verdachte in diens woning of elders te horen. De geëigende weg daarvoor is het (doen) plaatsvinden van een huiszoeking door bevoegde opsporingsambtenaren met toestemming en onder controle van de rechter.
Evenals bij de Campagne Recht in Beeld (I) zal er op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden geprocedeerd en worden deelnemers volledig vrijgesteld van hun eigen bijdragen en proceskosten, zodat deelname kosteloos is.
Voor vragen en/of opmerkingen kan men contact opnemen met:

Advocatenkantoor R.P.Kuijper
Vondelstraat 11-E
1054 GC AMSTERDAM
T. 020-6169731/0610037014

F. 020-6180469
E-mail
info@kuijperadvocaten.nl

www.kuijperadvocaten.nlGeen opmerkingen:

Een reactie posten