woensdag 3 november 2010

WIJ alleen tegen jullie

Sinds kort is voor jongeren van 18 tot 27 jaar de wet Wij (Wet Investeren in Jongeren) van kracht. Door deze wet kunnen jongeren bij het vinden van duurzame arbeidsparticipatie (lees werk) hulp en ondersteuning vragen van de gemeente. Die ondersteuning is een werkleeraanbod, bestaande uit scholing opleiding, loonkostensubsidie, tijdelijk gesubsidieerde arbeid, sociale activering en stages. Dit lijkt nog allemaal veel op de Wet Werk en Bijstand (WWB). Maar waar ik als oudere nog het recht heb om bezwaar te maken tegen een onzinnig trajectplan is dat voor jongeren tot 27 jaar bijna onmogelijk gemaakt. Want wat staat er in de Memorie van Toelichting bij de wet WIJ: ?indien de jongere bezwaar of beroep instelt tegen een besluit tot vaststelling van het werkleeraanbod, ontvangt hij in de periode dat het bezwaar of beroep aanhangig is geen inkomensvoorziening?. Veel jongeren zullen het dus uit hun hoofd laten om bij een rechter alsnog hun gelijk te halen. Tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure krijg je namelijk geen poen. Hier groeit dus een generatie op voor wie een weg naar de rechter nagenoeg onmogelijk is gemaakt. Een generatie die grotendeels overgeleverd is aan de grillen van de overheid, waar een ambtenaar altijd gelijk heeft (niet omdat hij dat heeft, maar omdat hij van rechtswege nauwelijks wordt gecontroleerd). Kortom sinds de Middeleeuwen niet meer gezien, maar nu volledig terug in het Nederlands landschap, namelijk de horige.

Overdrijf ik, wat me als columnist is toegestaan. Nee hoor, kijkt u maar eens naar een gevalletje uit ons spreekuur. 24-Jarige mevrouw met twee jonge kinderen moet opleiding volgen tot gastouder van haar klantmanager. Daarvoor moeten haar eigen kinderen naar een opvang. Bezwaar maken kan, maar omdat ze tijdens procedure geen geld krijgt praktisch uitgesloten. Drie jaar geleden kwam ze zelf met dat idee aanzetten, maar mocht het nota bene niet van de werkmanager.

Jacques Peeters Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam WBVA@dds.nl

Jacques schrijft iedere maand een column in het Maandblad Uitkeringsgerechtigden (MUG) dat in Amsterdam verschijnt. Dit is de bijdrage voor het nummer van november 2010

Ps. Deze wet kwam tot stand onder de vorige regering van PvdA en CDA. Tsja

p/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten