dinsdag 14 maart 2017

HET ERDOGAN-REGIME IS EEN VAN DE GROOTSTE VIJANDEN VAN ARBEIDERS


Mercan, die wij goed kennen, heeft onderstaand artikel geschreven

De AK-partij van Erdogan is in 2002 aan de macht gebracht en sindsdien ook aan de macht gelaten, dankzij:

-de CIA die de AK-partij onder leiding van Erdogan heeft laten oprichten om (samen met het Arabië van de Saoedische familie en het Egypte van Mubarrak) een leidende rol te spelen in de realisatie van het Grote Amerikaanse Middenoosten Project;
-de grote en middelgrote kapitalisten en de grootgrondbezitters in Turkije;
-de politieke, financiële en electorale steun van religieus-sectarische orden, genootschappen en gemeenschappen.

Kenmerkend voor de regering van de AK-partij is dat zij door haar neoliberaal economisch beleid, oorlogszuchtige buitenlandpolitiek, religieus-sectarische provocaties en repressief minderhedenbeleid het land en de samenleving heeft kapotgemaakt. Daarbij werden  humanitaire en democratische waarden en rechten beleidsmatig, structureel en systematisch vertrapt. Turkije maakte wederom kennis met een regime die het doel had om alle macht van het parlement te onttrekken en die steeds meer in de handen van één persoon te concentreren. Wat het volk daarvan dacht was en is niet relevant. Het gaat thans om een regime dat over lijken gaat. Het gaat om een regime dat de oorlog aan het volk heeft verklaard en dat in alles daarnaar handelt.

Ook op het punt van de arbeidsomstandigheden. Daar geeft de regering van dit regime helemaal niets om. De staatsbedrijven en de particuliere kapitalistische bedrijfseigenaren en hun onderaannemers hebben dezelfde houding. Regering en kapitalisten gedogen elkaar in de instandhouding van de vaak primitieve, levensgevaarlijke arbeidsomstandigheden. Dat doen ze niet voor niets want dat brengt de meeste winsten op. Ten koste van de levens van honderden, duizenden en tienduizenden arbeiders.

‘TMMOB’ (de confederatie van Turkse ingenieurs en architecten) heeft onlangs een onderzoek afgerond waaruit onder andere het volgende blijkt:

‘In de afgelopen periode van 15 jaar dat de AK-partij van Erdogan aan de macht is, hebben meer dan 20.000 (twintig duizend) arbeiders hun leven verloren ten gevolge van arbeidsongevallen voortkomend uit slechte arbeidsomstandigheden.’.

Dat is zes keer zo veel als de gemiddelden onder de voorgaande regeringen.

Sinds 1 januari 2017 zijn er volgens hetzelfde onderzoeksrapport al weer honderden arbeiders verongelukt.

Onder het Erdogan-regime zijn arbeidsongevallen geen ‘arbeidsongevallen’ maar moordaanslagen.

Het criminele regime van Erdogan, is net als Erdogan zelf een van de grootste vijanden van arbeiders.

Mercan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten