dinsdag 14 november 2017

Nieuws over de collectieve zorgverzekering Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft bij ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis voor minima in de hoofdstad de zogenaamde collectieve zorgverzekering Amsterdam afgesloten. Maar minima die deze verzekering hebben afgesloten krijgen voor volgend jaar te maken met een forse stijging van de premie.

Tot 2017 kregen de minima een collectiviteitskorting van 7,5 % op de basisverzekering. In 2018 krijgen de minima nog maar een collectiviteitskorting van 3,5 %. Dat betekent dat de individuele verzekerde dus 4 % collectiviteitskorting misloopt.

De premie voor de basisverzekering in 2018 zonder korting bedraagt € 119,45. Hiervan lopen de minima dus 4% mis. Dat is € 4,77 per maand dat iedere individuele verzekerde moet ophoesten, dat wil zeggen meer moet betalen dan in voorgaande jaren toen de korting nog 7,5% bedroeg. Per jaar is dat dus 12 maal € 4,77 is dus € 57,24 per jaar wat iedereen meer moet betalen.

Daar gaat onze nieuwe individuele inkomenstoeslag van €50, - euro rechtstreeks naar de zorgverzekering Naar de redenen van deze verandering is het gissen. Nu Zilveren Kruis minder korting hoeft te geven aan verzekerden (geen 7,5 maar slechts 3,5 %) en dus meer geld in het laatje krijgt en dat met medeweten van de gemeente, Zilveren Kruis van die zogenaamde meevaller de gemeente op de een of andere manier zal compenseren. Met andere woorden: heeft de gemeente bezuinigd op de collectieve verzekering?

Zo financiert de gemeente misschien wel de individuele inkomenstoeslag? Denk je nou echt dat de liberalen in het gemeentebestuur een meevaller (individuele inkomenstoeslag) voor uitkeringsgerechtigden uit andere middelen dan de eigen begroting voor minima zal willen betalen?. Wij denken van niet. Voor iemand met pakket 3 (de meest uitgebreide verzekering gaat de premie in 2018 maar liefst 180 euro bedragen. Dat was 172,- Een toename van 8 euro per maand.

Declaratie van eigen bijdragen.

Wie in de collectieve zorgverzekering Amsterdam zit en het meest uitgebreide pakket heeft kan de eigen bijdragen thuiszorg, of verzorging en verpleging thuis die betaald moeten worden aan het CAK bij het Zilveren Kruis declareren. Het gaat dan om de eigen bijdrage van 13 euro per maand. Wel moet je de eerste 50 euro zelf betalen. Dus op jaarbasis betaal je 13X 12 = 156 euro eigen bijdragen en daarvan krijg je 106 euro van het Zilveren Kruis terug. Wij vragen ons af of deze regeling wel bij alle minima bekend is. Zegt het voort!

De ceclaratie van de eigen bijdragen is zowel mogelijk in de goedkoopste aanvullende verzekering als in de twee duurdere. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten