zondag 26 november 2017

Onderzoek naar mensen in de bijstand met huisdieren

Twee studenten aan de Hogeschool van Hall Larenstein doen voor hun afstudeerproject een onderzoek voor het LICG (landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren). Er wordt onderzoek gedaan naar mensen in de bijstand met huisdieren. Met de uitkomsten van het onderzoek willen zij het LICG meer inzicht geven in de doelgroep en de dierenhulpverleningsfaciliteiten die er zijn. Hierdoor kan het LICG mensen in de bijstand met huisdieren beter helpen en informatie verschaffen over waar zij hulp kunnen krijgen.
De resultaten willen zij verkrijgen door middel van een enquête. De doelgroep voor deze enquête zijn mensen in de bijstand met een huisdier of die een huisdier hebben gehad. Voor het onderzoek willen zij zoveel mogelijk respons ontvangen op hun enquête.


Dit is de link van de enquête

https://www.thesistoolspro.com/survey/dccua5a098fc03b3ca

Geen opmerkingen:

Een reactie posten