woensdag 4 januari 2012

Ook in Frankrijk nu verplicht vrijwilligerswerk

In Frankrijk bestaat een met de Nederlandse bijstand vergelijkbare regeling, de RSA (Revenu de Solidarit√© Active-RSA). Vrij vertaald: Inkomen van de Aktieve Solidariteit. De RSA is ingevoerd op 1 juni 2009 en kwam in de plaats van het oude systeem dat een minimuminkomen garandeerde, de Revenu Minimum d’Insertion-RMI. Onder bepaalde voorwaarden is net als in Nederland het inkomen afhankelijk van het antwoord op de vraag of er andere inkomstenbronnen zijn en afhankelijk van de gezinssituatie. De RSA voor een alleenstaande is momenteel 474 euro per maand, wanneer hij of zij geen ander inkomen heeft uit bijvoorbeeld arbeid. Daarbij komen dan nog de kosten voor huisvesting. Op de RSA wordt standaard 56 euro daarvoor ingehouden, wat het totaal op 418 euro per maand brengt.

Nicolas Sarkozy en zijn regering hebben nu besloten, dat er een experiment komt in een twaalftal buurten in grote steden, waarbij de werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tot zeven uur per week moeten werken. Men krijgt dan ongeveer 130 euro extra per maand naast de RSA. Wie weigert mee te werken, krijgt een geldstraf waardoor het inkomen weer daalt. De werkzaamheden moeten we zoeken in de sfeer van de persoonlijke dienstverlening. De regering zegt dat voor deze persoonlijke dienstverlening veel arbeidskrachten nodig zijn vanwege de vergrijzing van de bevolking. Vrijwilligers moeten helpen bij reisjes voor bejaarden, schoolkinderen helpen bij het oversteken, of helpen in de sorteercentra voor de afvalverzameling. Maar je kunt ook terechtkomen in de zogenaamde ‘restaurants du coeur’ waar warme maaltijden voor arme mensen worden verzorgd. Er worden pools van vrijwilligers gemaakt, waaruit dergelijke organisaties kunnen putten. Wanneer het tijdens de experimenten blijkt te werken wil men het in heel Frankrijk invoeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten