maandag 30 januari 2012

Staken moet mogen

De FNV is een petitie gestart onder de titel 'staken moet mogen'. De aanleiding voor de petitie zijn uitgelekte stukken van de Europese Commissie, waaruit blijkt dat die Commissie het stakingsrecht wil inperken wanneer het vrije verkeer van goederen en diensten in de landen van de Europese Gemeenschap in gevaar zou komen. Als een staking met grensoverschrijdende aspecten het vrije verkeer belemmert, dan moet de rechter voortaan gaan kijken of die staking wel proportioneel is, oftewel: belemmert hij het vrije verkeer niet teveel.
Dit is in strijd met de Internationale Verdragen, zoals het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens. In eerste instantie heeft het plan van de Europese Commissie alleen gevolgen voor acties of stakingen van werknemers wanneer grensoverschrijdend werk aan de orde is. Bijvoorbeeld als Poolse aspergestekers in Limburg, of Portugese bouwvakkers in de Eemshaven, werken onder zulke slechte arbeidsvoorwaarden dat ze er geen normaal huurhuis van kunnen betalen in Nederland.
Maar de FNV vreest dat Nederlandse werkgevers als het plan van de Europese Commissie doorgaat, ook eerder naar de rechter stappen om een staking, ook nationaal, te laten verbieden, met eerdere uitspraken in ‘grensoverschrijdende’ stakingen in de hand. Voor we het weten gaat de rechter zich dus ook inhoudelijk met puur nationale acties bemoeien, aldus de FNV. Zoals de schoonmaakacties of de lerarenprotesten. Zo zit je op een glijdende schaal. De petitie kan getekend worden op www.stakenmoetmogen.nl

Actie voor behoud stakingsrecht succesvol
12-09-2012

De Europese Commissie heeft een voorstel om het stakingsrecht in te perken ingetrokken. De Tweede Kamer had met 11 andere parlementen geklaagd bij de commissie. De FNV had er actie tegen gevoerd, en is nu blij en opgelucht. 'Staken is een grondrecht en dat mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van de interne markt. Gelukkig heeft ook de Europese Commissie dat nu eindelijk ingezien', zegt FNV-bestuurder Catelene Passchier.


Ook fracties in het Europees Parlement in Straatsburg reageerden opgetogen. Elf nationale parlementen hadden de 'gele kaart' getrokken tegen de plannen. Dat is een officieel instrument als ze het niet eens zijn met EU-plannen. Zij stelden dat het plan de bevoegdheden van de lidstaten zou schenden.

Grensoverschrijdende effecten

Het voorstel van Brussel ging over stakingen die gevolgen hebben voor een ander land (grensoverschrijdende effecten). Een rechter zou dan mogen bepalen of de staking mag doorgaan.
Fundamenteel grondrecht

Toenmalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius zei in mei dat het recht om te staken een recht is dat bewaakt moet worden. De FNV heeft de afgelopen tijd samen met collega-vakcentrales MHP en CNV een uitgebreide lobby gevoerd tegen de dreigende inperking van het stakingsrecht. Ruim 5200 mensen tekenden de FNV-petitie 'staken moet mogen'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten