vrijdag 27 april 2018

Nieuwe voorrangsregeling in Woningnet regio Amsterdam

De huisvestingsverordening in de gemeente Amsterdam is per 1 maart gewijzigd. Meer over de wijzigingen in de huisvestingsverordening.


Sommige mensen komen  in aanmerking voor een financiĆ«le tegemoetkoming in de meerkosten van verhuizing (verhuiskostenvergoeding) omdat zij op medische gronden of op basis van een WMO-indicatie of omdat zij 65+ zijn moeten verhuizen naar een geschiktere woning. Zij hebben als het goed is op 24 april een brief ontvangen van de Backoffice Zorg van de gemeente. In de brief staat dat er een nieuwe voorrangsregeling is in Woningnet voor sociale huurwoningen.

In de brief staat wat urgenten moeten doen om van deze regeling gebruik te kunnen blijven maken. Om gebruik te kunnen maken van voorrang voor sociale huurwoningen moet in het systeem van Woningnet de indicatiedatum van de verhuiskostenvergoeding worden opgenomen. Deze indicatiedatum staat op de beschikking die de gemeente naar urgenten heeft gestuurd en waarin wordt bepaald dat men voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking komt.

U moet een kopie van de beschikking sturen naar Woningnet. Dat kan op twee manieren:

1. Via het contactformulier op de website van Woningnet namelijk
https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Contactformulier

2. Per post een kopie van de beschikking sturen waarbij het registratienummer van Woningnet moet worden vermeld. Adresseren aan: Woningnet –- Postbus 158 –- 1380 AD Weesp.

Als men de beschikking niet meer heeft of niet kan vinden kunt u een kopie aanvragen bij de WMO Helpdesk. Woningnet verwerkt binnen 5 werkdagen de voorrang in de administratie.

Als u nog niet ingeschreven bent in Woningnet, dan moet men dat eerst doen. Pas daarna kan men het voorrangslabel laten activeren. Meer informatie over het inschrijven en het zoeken naar passende woningen vindt men op  www.woningnet.nl

Als uw voorrang is verwerkt, kunt u in Woningnet reageren op woningen met het label ‘Voorrang: eerst medisch urgenten, dan WMO-indicatie, dan 65+. U moet bij het zoeken goed letten op de wooneisen die in de beschikking verhuiskostenvergoeding staan. Deze worden ook vermeld in de advertentieteksten op Woningnet. U moet op het formulier dat u moet invullen om voor de verhuiskostenvergoeding in aanmerking te komen wanneer u een woning hebt gevonden aangeven of de woning aan de in de beschikking genoemde eisen voldoet.

Indien er nog vragen zijn kan contact worden opgenomen met de WMO Helpdesk 0800-0643. Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur-18.00 uur. Als u vragen hebt over de inschrijfprocedure bij Woningnet en vragen over de voorrangsindicatie verwijst de WMO Helpdesk u overigens naar Woningnet. Bij die vragen kunt u Woningnet beter rechtstreeks bellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten