vrijdag 27 april 2018

Vrijstelling sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW

Een kryptisch besluit van Wouter Koolmees
Net ontdekt dat op 23 april een uitterst kryptisch bericht is verschenen op de website van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid met de volgende inhoud:

"Vrijstelling sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW"

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, worden per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend.
Momenteel hebben mensen die binnen een jaar de AOW-leeftijd bereiken, hun werk verliezen of ziek worden, sollicitatieplicht. Maar mensen die in dat laatste jaar werkloos of ziek worden, zijn daarvan vrijgesteld. In de nieuwe regeling wordt dit gelijkgesteld. Het gaat om werknemers die een uitkering ontvangen op grond van de WW, de Ziektewet, de IOW en de Wet Wia. "

Dit bericht, waarvan ik geen verdere toelichting kan vinden, roept bij mij vele vragen op. Met name de tweede alinea is voor mij volkomen onbegrijpelijk. Gaan nu alle mensen in de genoemde uitkeringen, die een jaar voor hun AOW zitten vrijgesteld worden? Of alleen de mensen die tot het laatste jaar gewerkt hebben en dan ziek worden of werkloos? Dat zou belachelijke krenterij zijn. En de mensen in de bijstand worden helemaal niet genoemd. Dus een ZZP-er die niet verzekerd is voor de bovengenoemde wetten, en die in de bijstand komt, het laatste jaar, die houdt wel sollicitatieplicht? Of waren mensen die in het laatste jaar ziek of werkloos worden al vrijgesteld? Wat betekent dan 'in de nieuwe regeling wordt dit gelijkgesteld'? Wat wordt er dan gelijkgesteld? Ik begrijp er niets van. Hier de link naar het oorspronkelijke bericht. http://www.nieuwsszw.nl/vrijstelling-sollicitatieplicht-in-laatste-jaar-voor-aow/
Ik heb het ministerie om opheldering gevraagd

Piet van der Lende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten