maandag 11 juni 2018

Aanvragen van Bijzondere Bijstand in Amsterdam. Vraag hulp van de Bijstandsbond.

De Bijstandsbond heeft ervaren, dat aanvragen voor bijzondere bijstand niet altijd goed worden afgehandeld. Hoewel een zorgvuldige beoordeling van de individuele omstandigheden moet plaatsvinden, is dit niet altijd het geval. Sommige mensen die het call center van WPI (sociale dienst) bellen krijgen te horen: ik stuur u geen formulier, want u komt toch niet in aanmerking. Dit vrijwel uitsluitend op basis van een lijst van voorzieningen die uit de bijzondere bijstand betaald kunnen worden. Er wordt in de lijst gekeken, het staat er niet bij, u krijgt geen formulier. Mensen moeten er dan op staan, dat het formulier toch wordt opgestuurd want dat is de overheid verplicht. Maar sommigen zien er dan maar van af. Wij vermoeden, dat daardoor mensen geen bijzondere bijstand krijgen terwijl ze er in principe wel voor in aanmerking komen.

Op de website van de gemeente Amsterdam kun je digitaal alleen voor zeer bepaalde kosten bijzondere bijstand aanvragen. Je moet dus in de meeste gevallen een formulier hebben. De Bijstandsbond heeft overleg gehad met WPI om deze situatie te verbeteren. OP 28 mei hebben wij afgesproken dat de Bijstandsbond formulieren voor bijzondere bijstand krijgt, die bij ons op het spreekuur kunnen worden ingevuld. De formulieren hebben wij inmiddels ontvangen. Wij hebben maandag 28 mei jl. met WPI gesproken inzake het uitgeven van formulieren voor Bijzondere Bijstand, het volgende is toen afgesproken:
indien een klant zich tot de Bijstandsbond wendt inzake het niet uitgereikt krijgen van een formulier wanneer daar om is gevraagd wordt het formulier dan bij ons ingevuld. Indien de Bijstandsbond een formulier uitgeeft noteert zij een klantkenmerk en de reden voor het niet verstrekken van het formulier door WPI zodat WPI deze signalen op kan pakken en het proces kan verbeteren dan wel met individuele medewerkers het gesprek kan voeren over de handelswijze;

In vervolggesprekken met WPI gaat de Bijstandsbond de werkwijze evalueren. Daarbij kunnen ook andere signalen ter sprake komen in de uitvoeringspraktijk. Hebt u dus zo’n signaal, laat het ons dan weten.

-- Adviezen op het spreekuur van de Bijstandsbond zijn gratis, maar u kunt lid worden voor 17 euro per jaar. Meer of minder mag ook. U kunt met een overschrijvingskaart of via internetbankieren storten op rekening IBAN NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v. Vereniging Bijstandsbond Amsterdam te Amsterdam. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag om 11.00 uur tot 16.00 uur, en vanaf 13.00 uur is een advocaat van VHM advocaten aanwezig. http://vhmadvocaten.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten