maandag 11 juni 2018

Wijziging van codes op de uitkeringsspecificaties van bijstandsgerechtigden in Amsterdam

Bij de Bijstandsbond komen vragen binnen over de wijziging van de codes op de uitkeringsspecificatie. Terwijl voorheen de trede werd vermeld, is dat nu niet meer het geval en wordt alleen vermeld: Team Inkomen 1, 2, 3, 4. Wij hebben geïnformaeerd naar de reden van dze wijzigingen. Daarop hebben wij het volgende antwoord gekregen.

Het WPI is per 04.05.2018 overgegaan op een andere teamindeling, met deze verandering zijn tevens de teamnamen aangepast. Deze aanpassing is voor klanten zichtbaar op de uitkeringspecificaties.

Door de keuze voor een andere teamindeling is er niet langer een onderscheid in trede of leeftijd, hierdoor zijn er geen dossieroverdrachten meer nodig wanneer een klant 27 jaar wordt of overgaat naar een andere trede. Voorheen maakte deze beweging dat de klant overging naar een ander team en daarmee ook een ander contactpersoon gekoppeld kreeg. Deze dossieroverdrachten zijn in termen van dienstverlening onnodig en maakte dat WPI maandelijks handmatig zo rond de 700-1200 dossiers aan het verplaatsen waren. Ook na een degelijke wisseling zag de klant de verandering terug op zijn/haar specificatie.

Om te zorgen dat de teams gelijkwaardig zijn in klantenaantallen en uniform dienstverlening kunnen bieden heeft het WPI als genoemd per 04.05.2018 eenmalig het klantenbestand aangepast, onderstaand een overzicht van de oude/nieuwe indeling.

Team Activering > Team Inkomen 1: west / Gaasperdam

Team Activering 2 > Team Inkomen 2:  noord / Bijlmer

Team Activering 3 > Team Inkomen 3:  nieuw west / centrum

Team Werk > Team Inkomen 4: oost / zuid

Klanten kunnen bij hun klantmanager meer informatie vragen. Ook zullen klanten in gersprekken worden ingelicht, indien de klant of de manager dit nodig vindt. Mochten er nog nadere vragen zijn, stuur die dan naar ons op, dan kunnen wij ze stellen.

Piet van der Lende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten