donderdag 22 augustus 2019

Bijstandsgerechtigde uit Almere wordt 1 maand gekort op haar uitkering wegens weigering van dwangarbeid bij het dwangarbeidersproject 'Centrum Schoon'. Centrale Raad van Beroep bevestigt uitspraak.

Op 30 juli 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in een zaak die een vrouw uit Almere had aangespannen tegen de gemeente. Zij had sinds augustus 2015 aanvullende bijstand op basis van de kostendelersnorm. Zij verrichtte daarnaast twee en een half uur per week werkzaamheden als schoonmaakster. De vrouw had twee bij haar inwonende kinderen. De vrouw volgde het traject Intensieve Werkbegeleiding. Het lukte de vrouw echter niet om tijdens dit traject een betaalde baan te krijgen. Dit ondanks de constatering van de gemeente dat zij voldoende gemotiveerd was en ook voldoende solliciteerde. In 2016 werd de vrouw uitgenodigd voor een gesprek, waarin haar werd meegedeeld dat zij zou worden aangemeld voor het traject @Work. In een vervolggesprek werd haar meegedeeld, dat zij van 10 februari 2016 tot 11 augustus 2016 het traject @Work zou gaan volgen bij het subproject 'Centrum Schoon'. Daarna werd een werkervarings overeenkomst 'Centrum Schoon'ondertekend. De vrouw moest met behoud van uitkering gaan werken bij de stadsreiniging bij dus het project Centrum Schoon en dat de werkzaamheden zouden bestaan uit het legen van prullenbakken, vegen en prikken (verwijderen van vuil met een knijper). De werkzaamheden moesten worden verricht tussen half 8 's s morgens en 16.00 uur 's middags. Dit gedurende 4 dagen per week en donderdag vanaf 13.00 uur.


Op 11 februari 2016 heeft de vrouw zich ziek gemeld. Zij deelde klantmanager mee, dat zij het werk bij het traject niet ging doen, omdat er medische en andere belemmeringen waren om het traject te volgen. Daarop werd zij aangemeld voor een medisch en arbeidskundig onderzoek naar haar belastbaarheid. Op 25 februari hebben een arts en een arbeidsdeskundige de vrouw onderzocht. Bij besluit van 17 maart 2016 heeft de gemeente de vrouw met inachtneming van de belemmeringen, volledig arbeidsgeschikt verklaard na advies van de keuringsarts. Dit besluit werd gehandhaafd na een bezwaarschrift, waarop op 22 juni 2016 werd geantwoord. Het zogenaamde lichte prikwerk, zoals hierboven genoemd, zou voor de vrouw passend zijn. Tijdens het lopen van de procedure van de ziekmelding, de keuring en het bezwaarschrift, op 17 maart 2016, werd de vrouw uitgenodigd voor een gesprek met de klantmanager. Hier deelde de vrouw mee, dat zij het aanbod om deel te nemen aan het traject weigerde, omdat zij 'niet op straat wil prikken, dat zij begrijpt dat dit soortwerk gedaan wordt, maar dat het niets voor haar is'. Daarop heeft de gemeente bij besluit van 24 maart 2016 de bijstand met ingang van 1 april verlaagd met 100% van de bijstandsnorm voor de duur van èèn maand. De verlaging werd over drie maanden uitgesmeerd met een bedrag van 231 euro per maand. Aan de besluitvorming lag ten grondslag dat de vrouw doordat zij geweigerd heeft deel te nemen aan het traject, de verplichting om gebruik te maken van een aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling niet is nagekomen.

Uiteindelijk kwam de zaak bij de Centrale Raad terecht. De advocaat van de vrouw voerde aan, dat het traject niet moest worden beschouwd als een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. De vrouw heeft gesteld dat het traject niet leidt tot een verkleining van de kloof tot de arbeidsmarkt en volgens de vrouw biedt het traject geen enkel concreet zicht op een baan, maar is slechts sprake van werkverschaffing. Om die reden kan er geen sprake zijn van een onnodig beroep op bijstand. De Centrale Raad oordeelt dat het antwoord op de vraag of er sprake is van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling dit per geval moet worden beoordeeld. De raad oordeelde, dat dit in het onderhavige geval wel zo is. Het is een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Voor de vrouw geldt dat aangezien de intensieve trajectbegeleiding niet tot uitstroom leidde, dat zij juist door deel te nemen aan het project Centrum Schoon weer in een dagelijks arbeidsritme kon komen en arbeidsvaardigheden opdoen, en dat indien zij ene goed arbeidsethos zou laten zien kon worden voorgesteld op vacatures waarmee zij de kans op uitstroom uit de uitkering zou vergroten.

De Centrale Raad behandelt nog meer overwegingen waarom er in dit geval sprake was van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling en formuleert daarbij algemene principes.Aangezien er sprake was van ene voorziening gericht op arbeidsinschakeling handhaaft de Centrale Raad de sanctie van 100% van de Bijstandsnorm.

30-07-2019. Centrale Raad van Beroep. Zaaknummer 17/1485 PW

@Work personeelsdiensten

Het project 'Centrum Schoon' blijkt te zijn uitgevoerd door @Work personeelsdiensten. website: https://www.workbv.nl/ Dit bedrijf werkt o.a. ook in Friesland. Maar ze zijn actief in heel Noord-Nederland. Op hun website zetten zij de 'flexwerker van de maand'in het zonnetje. Zij doen uitzendwerk voor verschillende bedrijven en zijn gespecialiseerd in pay rolling. En blijkbaar doen zij dus ook zaken met gemeenten bij de tewerkstelling van bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering.

Piet van der Lende

1 opmerking: