maandag 19 november 2018

Belangenorganisaties eisen afschaffing kostendelersnorm voor een specifieke groep

‘Schaf kostendelersnorm bij onvolledige AOW af’ Ouderen met een onvolledige AOW, die bij hun mantelzorger inwonen of andersom, worden onevenredig zwaar benadeeld door de kostendelersnorm. Vooral migrantenouderen hebben nogal eens onvolledige AOW Schaf de kostendelersnorm af voor alle ouderen die bij hun mantelzorger inwonen en aanvullende bijstand krijgen. Zes organisaties doen deze oproep aan het kabinet. Het gaat om zo’n 50.000 senioren, die vanwege een onvolledige AOW via de gemeente aanvullende bijstand krijgen (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen, AIO) en daardoor toch de kostendelersnorm vallen. In een gezamenlijke oproep pleiten seniorenorganisaties KBO-PCOB, migrantenorganisaties NOOM, IOT en SMN, mantelzorgvereniging Mezzo en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) ervoor dat ook mensen met een onvolledige AOW bij hun mantelzorgers kunnen wonen, zonder dat de kostendelersnorm geldt. Dit is namelijk in lijn met het kabinetsbeleid dat inzet op langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid. En zo schrijdt de verdeeldheid en het polderen voort. Bij voorbaat als belangenorganisatie inleveren, vanwege de 'haalbaarheid'aan de overlegtafel. Afschaffing van de vreselijke kostendelersnorm over de gehele linie eisen? Nee hoor, daar beginnen we niet aan. Lees hier meer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten