maandag 12 november 2018

Nieuwe cijfers over armoede in Nederland

In 2017 hadden 599 duizend van de ruim 7,3 miljoen huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens, 27 duizend meer dan in 2016. Het aandeel huishoudens met een armoederisico steeg daarmee van 7,9 naar 8,2 procent. Ook het aandeel huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen nam toe, van 3,2 naar 3,3 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe definitieve armoedecijfers 2016 en voorlopige cijfers 2017. Let wel: het gaat hier om mensen die onder de officiele armoedegrens leven. Daarnaast zijn er nog velen die op of net boven die grens leven. Een grens, die erg laag is vastgesteld bovendien. Terwijl het aantal miljonaires explodeert, leven velen in bittere armoede.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten