dinsdag 2 januari 2018

Aan de (potentiële) leden en donateurs van de Bijstandsbond,

Amsterdam, 02-01-2018

Allereerst mede namens de andere medewerkers van de Bijstandsbond de beste wensen voor 2018. Ik hoop dat het dit jaar goed met je mag gaan.
Hierbij vraag ik aan het begin van het nieuwe jaar weer de contributie voor 2018 over te maken. Mocht je alleen lid willen zijn van de gratis berichtenlijst en geen lid of donateur willen worden dan is dat geen probleem. Je kunt dan deze tekst als niet geschreven beschouwen.

De contributie bedraagt 17 euro per jaar maar meer of minder mag ook. Je kunt de contributie overmaken op girorekening NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v Bijstandsbond Amsterdam. Maar je kunt de contributie ook contant betalen op ons kantoor tijdens spreekuurtijden. Indien je nog niet bezig bent met internetbankieren kun je een overschrijvingskaart gebruiken. De acceptgiro's hebben wij afgeschaft. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag om 11.00 uur tot 16.00 uur, en vanaf 13.00 uur is een advocaat van VHM advocaten aanwezig. http://vhmadvocaten.nl

De Bijstandsbond is een vereniging van vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. De werkzaamheden worden verricht door mensen die zelf een minimumuitkering of minimum inkomen uit ander werk hebben. De vereniging ontvangt geen structurele subsidie van de overheid of particuliere fondsen. De staande organisatie wordt gefinancierd door incidentele subsidies en bijdragen van de leden. De kosten kunnen laag gehouden worden omdat we in het woon-werk pand Tetterode in Amsterdam weinig huur betalen. De Bijstandsbond heeft de ANBI status. De Bijstandsbond zit momenteel erg krap in haar financiële jasje en we zouden een financiële bijdrage erg op prijs stellen.

Wij zijn ook een crowdfunding campagne begonnen om inkomsten te krijgen naast de inkomsten uit contributies. U kunt uw bijdrage ook betalen door te surfen naar http://www.bijstandsbond.amsterdam (dus niet .nl) en dan op de knop ‘support’ drukken. De rest wijst zich vanzelf.


Met vriendelijke groet,
Piet van der Lende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten