vrijdag 17 februari 2012

Actie tegen sociale kaalslag en dwangarbeid in Leiden

Doorbraak heeft op 15 februari actie gevoerd bij het stadsbouwhuis in Leiden, alwaar onder andere het Werkplein in de stad gevestigd is. Er werd een groot spandoek opgehangen 'stop de sociale kaalslag' en omstanders konden met ballen naar de koppen van politici gooien die verantwoordelijk zijn voor die sociale kaalslag. Lokale politici als Jan Jaap de Haan (de plaatselijke wethouder van Sociale Zaken) maar ook landelijke politici moesten het daarbij ontgelden. Tijdens het ballengooien was er een quiz, waarbij stigmatiserende uitspraken van politici over mensen aan de onderkant van de samenleving werden voorgelezen. Je moest dan raden welke politicus deze uitspraak had gedaan. De ene na de andere uitspraak passeerde in dit verband de revue. Je kunt moeiteloos tientallen uitspraken aanhalen van Nederlandse politici in de afgelopen tijd waarbij uitkeringsgerechtigden, migranten, gehandicapten en ouderen worden weggezet als veel geld kostende lastposten, die de werkelijke oorzaak zijn van de crisis omdat ze door de vegrijzing en de oplopende kosten van de gezondheidszorg zorgen voor grote overheidstekorten. De werkelijke veroorzakers van de crisis, het speculerende financierskapitaal en de banken, die in het kader van de economische crisis de uitbuiting van de bevolking opvoeren blijven buiten schot en worden zelfs in de watten gelegd met grote financiele steunoperaties.
Tijdens de actie werden veel nieuwe contacten gelegd met oa de FNV, die op 22 maart een grote actie gepland hebben tegen de afbraakplannen van de regering Rutte en waarbij voorafgaande aan deze actie allerlei lokale acties worden gevoerd.

De actievoerders in Leiden kregen veel steunbetuigingen van mensen die langskwamen. En er werden nieuwe contacten gelegd. Uit opiniepielingen blijkt overduidelijk, dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet gediend is van de manier waarop de mensen met een minimuminkomen en de mensen die wat meer verdienen worden gepakt. Ook is die meerderheid tegen de afbraak van bestanaszekerheid voor mensen die het nog wel redelijk hebben door versoepeling van het ontslagrecht e.d. Een goed uitgangspunt om door lokale acties zoals in Leiden van onderop een nieuwe actiebeweging op te bouwen die op termijn perspectieven biedt om alternatieven te ontwikkelen voor de negatieve afbraak die nu plaatsvindt.
Er was ook vooral plaatselijke pers aanwezig. Maar ook actievoerders van Occupy, die de actie via een livestream op internet uitzonden. Ziehier voor een uitgebreider verslag van de actie. Het Leidsch Dagblad schreef een pissig denigrerend stukje met een onjuiste weergave van de feiten. De moderne tijd is duidelijk nog niet tot deze krant doorgedrongen gezien de 19e eeuwse spelling die het blad hanteert. Maar misschien willen ze juist wel terug naar de 19e eeuw.
Je kunt ook naar de website van Occupy gaan om verslagen van toekomstige acties live te bekijken.

PvdL


Geen opmerkingen:

Een reactie posten