vrijdag 17 februari 2012

Voor degenen die geschiedenis in hun eindexamenpakket hadden

De Dienst Werk en Inkomen (DWI) en haar voorloper Sociale Dienst Amsterdam (SDA) bestaat dit jaar meer dan 75 jaar. Tijd dus om eens te kijken of er heel veel veranderd is in de denk- en werkwijze van de DWI. Lees en huiver. Op 12, 15, 16, en 21 april 1926 zijn er 'oploopjes' van werklozen. Op 24 juni 1926 besluit de gemeenteraad met 32 tegen 4 stemmen geld te geven voor een onderzoek naar de omvang en feitelijke betekenis van de werkloosheid in de gemeente. Blijkbaar hangt er geen revolutie in de lucht, want op 9 november 1926 verwerpt de gemeenteraad een voorstel om de wekelijkse brandstoffentoeslag aan werklozen te verhogen. Let ook op de stemverhouding: 27 tegen en slechts 5 voor. Ook was het al bon ton om de steuntrekkers in te delen naar hun herkomst. Tweederde van de 16.124 gezinnen, die ondersteuning kregen had Amsterdam als herkomst. De rest kwam overwegend uit arme provincies, zoals Drenthe en Friesland. 75 jaar DWI Tevens waren ze druk bezig met wat heden ten dage re-integratie heet. Toentertijd kregen 206 personen een opleiding. Net als nu werden er spectaculaire resultaten gehaald. Liefst 23 personen slaagden. Twee personen werden afgevoerd vanwege gebrek aan ijver Mijn respect gaat naar hun uit. Zij hadden door dat het onzin is om te bazelen over ?persoonlijke tekortkomingen die je zouden belemmeren in het vinden van werk als er überhaupt geen werk is. Want in geheel 1927 zouden slechts 28 personen aan werk geholpen worden. Opdat u niet vergeet

Jacques Peeters

Geen opmerkingen:

Een reactie posten