woensdag 1 februari 2012

Platform AOW omhoog! schandelijk behandeld door Tweede Kamer

Ze hadden er hard voor gewerkt, de actievoerders van het Platform AOW omhoog. Meer dan 40.000 handtekeningen hadden ze verzameld voor een burgerinitiatief. Op basis van zo'n initiatief moet de Tweede Kamer het onderwerp van het initiatief op de agenda zetten. Ze vroegen om 15 tot 17% extra compensatie omdat de AOW in de afgelopen jaren met dat percentage is achtergebleven bij de welvaartsstijging. Ze hadden hun initiatief ook inhoudelijk goed voorbereid, met adviezen van prominente hoogleraren waaruit onder andere bleek dat de verhoging van de AOW helemaal niet onbetaalbaar is. En de initiatiefnemers hadden vertrouwen in hun lobbywerk en in de parlementaire democratie. Men zou luisteren naar hun argumenten.
Wat ik uit de berichtgeving over de discussie in de Tweede Kamer begrijp is dat de Kamer zich er gemakkelijk vanaf heeft gemaakt, waarbij het initiatief op een schandelijk arrogante manier van tafel werd geveegd zonder op de argumenten van de initiatiefnemers in te gaan. Ze werden alleen gesteund door Paul Ulenbelt van de SP. Het bontst maakte Groen Links kamerlid Jesse Klaver het, door naar Paul Ulenbelt te roepen 'waar de kerstboom met geld van de heer Ulenbelt staat'. Daarmee in een moeite door het al geruime tijd geleden gestarte burgerinitiatief dat inhoudelijke argumenten aanvoert, op een schandelijke manier onder tafel vegend.
Als je die vertoning ziet, dan weet je als burger een ding zeker: begin nooit aan zo'n burgerinitiatief, want politiek Den Haag is te arrogant, zelfgenoegzaam en kortzichtig om zo'n initiatief ooit serieus te nemen.

PvdL

Geen opmerkingen:

Een reactie posten