dinsdag 26 april 2016

Nieuws van 26 april 2016

''' logobbapp

Nieuws

Wil je algemene nieuwsberichten en juridische berichten van oudere datum bekijken? weblog met oude nieuwsberichten

Ango failliet verklaard

Op 15 maart 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). De curator is Cees de Jong van Van Benthem & Keulen advocaten uit Utrecht. De Ango was de laatste tijd niet meer in staat aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De Algemene Ledenraad heeft in januari jl. maatregelen genomen om de situatie te veranderen, maar de financiële problemen – deels veroorzaakt door vermeende fraude van een oud-bestuurslid – waren te groot. Tegen het oud-bestuurslid is aangifte gedaan en het voormalig dagelijks bestuur is collectief aansprakelijk gesteld. Door het faillissement worden veel mensen gedupeerd. Op de eerste plaats de mensen met een beperking die een financiële bijdrage voor hulpmiddelen hebben gevraagd en de mensen die begeleid worden met advies en lotgenotencontact. Het voormalige dagelijks bestuur heeft o.a. gelden van de samenwerkende fondsen in de algemene middelen laten vloeien, waardoor deze niet meer beschikbaar waren voor de financiële hulp die aan cliënten was toegezegd. In januari 2016 heeft het waarnemend bestuur besloten om geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Waar mogelijk zijn de meeste aanvragers van hulpmiddelen geïnformeerd over de ontstane situatie. De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden de financiële hulpverlening, het advieswerk en de andere activiteiten op een andere manier voort te zetten. Naar verwachting zal in de komende weken meer duidelijk worden over de toekomst van de Ango.


Afspraken tussen gemeente en Rijk over kinderopvang

Gemeenten moeten alle peuters voor minstens twee dagdelen opvang bieden. Kinderen van ouders die niet allebei werken, krijgen dan een plek aangeboden die wordt betaald door de gemeente. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken afgesproken met de gemeenten. Nu is er niet voor alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar plek. De gemeenten krijgen zes jaar de tijd om de opvang te regelen. Rond Prinsjesdag werd al bekend dat gemeenten daar 60 miljoen euro voor krijgen. Twee dagdelen. En die andere dagdelen dan? O, over 6 jaar. Dat is pas een ingrijpende maatregel. Nou is alles goed geregeld, toch?


AOW-gerechtigden komen alsnog in aanmerking voor huurtoeslag

Het zal menigeen zijn ontgaan, maar AOW-gerechtigden met een vermogen tussen € 21.437 en € 24.437 kunnen alsnog in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dat wordt aangekondigd in een Novelle bij het Belastingplan 2016. Eerder kregen AOW-gerechtigden met een vermogen van meer dan € 21.437 in september een brief van de Belastingdienst waarin werd aangegeven dat de ouderentoeslag per 1 januari 2016 komt te vervallen. Uit de "Novelle bij het Belastingplan 2016" blijkt dat de groep AOW-gerechtigden met een vermogen tussen de 21.437 en 24.437 euro alsnog in aanmerking komt voor huurtoeslag indien zij voor 1 september 2017 met terugwerkende kracht zelf de huurtoeslag aanvragen. Dat de Belastingdienst de AOW-gerechtigden niet gericht informeert over deze belangrijke wijziging, is volgens de staatssecretaris 'gezien de resterende tijd niet meer mogelijk.' Graag wijzen wij bij deze daarom op de gevolgen van de verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen, en roepen op om deze informatie zo veel mogelijk te delen.


Nederlandse ouders betalen hun oppas slechter dan in andere landen het geval is.

Oudermatch.nl heeft een onderzoek gedaan onder oppassers en ouders over de gehanteerde oppastarieven. In dit onderzoek wordt Nederland vergeleken met 5 andere Europese landen waar moederbedrijf 2Care4Kids Group actief is. Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen zijn binnen Europa. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1800 ouders en oppassers in Nederland, Spanje, Italië, Finland, Denemarken en Noorwegen. De resultaten die hieronder belicht worden hebben betrekking op de financiële vergoeding, de relatie tussen ouders en oppassers en wat voor werkzaamheden ouders van oppassers verwachten. Enkele opvallende resultaten: Nederlandse oppassers verdienen het minst, gemiddeld €5,76 per uur, Deense oppassers het meest, gemiddeld €10,50 per uur. 39% van de Nederlandse oppassers durft niet te onderhandelen over hun uurtarief. 70% van de Nederlandse ouders betaalt hun oppas niet extra als er vriendjes en vriendinnetjes komen spelen. 48% van de Nederlandse oppassers vindt het betaalmoment ongemakkelijk, in Italië hebben oppassers daar aanzienlijk minder moeite mee (27%)


Bijna 17% van de Nederlanders ontvangt zorg en ondersteuning.

25 april 2016. In het rapport Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 is op een rij gezet hoeveel zelfstandig wonende Nederlandse 18-plussers in 2014 zorg en ondersteuning ontvangen, welke typen hulp dit zijn en van wie ze de hulp (willen) krijgen. Ook is bestudeerd welke mensen hulp krijgen. Van dit rapport is ook een digitale samenvatting beschikbaar!. Circa 2,2 miljoen volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen, krijgen hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Zij ontvangen vooral zorg en ondersteuning van mensen uit hun sociale netwerk (ruim 10% van de zelfstandig wonende 18-plussers). Meestal gaat het om hulp in het huishouden (ongeveer 14% van de zelfstandig wonende 18-plussers). Mensen die voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen hulp in het huishouden het liefst van naasten en gespecialiseerde zorg van professionals. Ruim een op de tien Nederlanders beschikt niet over een sociaal netwerk dat hulp en ondersteuning kan bieden als dat nodig is. Bij ouderen en mensen met beperkingen is dit een op de vijf. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geschreven door Lisa Putman, Debbie Verbeek-Oudijk, Mirjam de Klerk en Evelien Eggink. Lees meer


NEET

Veertien miljoen jonge Europeanen tot 30 jaar zijn NEET. Ik had wel van 'nerds'gehoord, maar een neet? Een NEET is 'Not in Employment, Education or Training'. Deze jongeren gaan niet (meer) naar school, hebben geen werk en doen geen poging zich bij- of om te scholen. Neet-jongeren zijn niet of nauwelijks politiek of maatschappelijk geïnteresseerd en staan wantrouwend tegenover de overheid. In Nederland bleek dat In 2015 ongeveer 66.000 jongeren onder de 27 met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, het contact verloren hebben met de instanties die hen op weg naar een baan kunnen helpen. Ze zijn uit beeld geraakt. Een opsomming van hap snap maatregelingetjes met hier en daar wat geld om de problemen op te lossen. Veel zal er niet veranderen zo.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten