vrijdag 22 april 2016

Nieuws van 22 april 2016

CPB: 'Begeleiden werklozen heeft nul effect'.

Alle denkbare maatregelen om werklozen aan een baan te helpen, zijn zo goed als zinloos. Dat valt op te maken uit het onderzoek 'Kansrijk arbeidsmarktbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB). "Het verbaasde ons ook", reageerde een woordvoerder van het CPB in Trouw. Tientallen maatregelen zijn onderzocht, en de uitkomst is volgens het rapport voornamelijk: 'nul, nul, geen effect, afname, onbekend, nul, 0,1 procent, onbekend'. Alleen het verlagen van het wettelijk minimumloon zorgt er voor dat werkgevers flink meer mensen een baan willen geven. Maar dan neemt de armoede ook toe, waarschuwt het CPB, doordat veel mensen minder gaan verdienen. Lees hier het persbericht van het CPB over het rapport

Al jaren wijzen onderzoekingen uit dat al die reintegratiemaatregelen geen enkele extra baan scheppen (behalve voor de consulenten die de reintegratie doen) en niemand aan het werk helpt. Ook werklozzen wijzen al jaren op de zinloosheid van de trajecten en dat ze daardoor niet aan betaald werk komen. En nu zijn de wetenschappers, met indrukwekkende titels, VERBAASD. Hoe is het mogelijk. Of hebben ze een andere bedoeling? Jawel, de aanval inzetten op het minimumloon. Dat zou werk scheppen. Maar ook hier heeft eerder onderzoek aangetoond dat dit nauwelijks het geval is. Bij het CPB zijn ze ook voor die onderzoekingen doof en blind. Ze geloven heilig in hun evenwichtsmodellen, die in de werkeleijkheid nooit bestaan hebben, en die modellen wijzen uit dat er extra werk bijkomt. Wordt verlaging van het minimumloon een item in de weer aankomende verkiezingsstrijd?


Minimumjeugdloon gedeeltelijk afgeschaft

Actievoeren loont! Dat blijkt nu het kabinet bekend heeft gemaakt dat het jeugdloon vanaf 21 jaar afgeschaft wordt. Vanaf 21 jaar krijgen jongeren voortaan een volwaardig loon. SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘Het is fantastisch dat de strijd nu geleid heeft tot een eerste stap in het afschaffen van het jeugdloon. Young & United heeft een vuist gemaakt, geknokt en gewonnen.’ Het jeugdloon wordt in de plannen stapsgewijs afgeschaft. In 2017 wordt het minimumloon betaald vanaf 22 jaar en in 2019 vanaf 21 jaar. Daarnaast worden de jeugdlonen van jongeren tussen de 18 en 21 jaar verhoogd, waardoor ook zij meer te besteden krijgen. Karabulut: ‘Deze overwinning geeft een boost aan de strijd voor volledige afschaffing va het jeugdloon vanaf 18 jaar. Want volwassen ben je op je 18e!’


De FNV is in de Sociaal Economische Raad (SER) niet tegen het vrijhandelsverdrag TTIP

In de SER zitten werkgeversorganisaties, vakbonden en onafhankelijke deskundigen. De SER is tot een unaniem advies gekomen over een aantal uitgangspunten voor het TTIP-verdrag. Het advies spreekt geen oordeel over TTIP uit. De SER vindt dat TTIP geen aanleiding mag vormen voor verandering van niveaus van bescherming van mens en milieu. Europa moet zijn hoge beschermingsniveau in wet- en regelgeving kunnen handhaven en zo nodig verder verhogen. Daarvoor moet er ook voldoende beleidsruimte van overheden blijven. Overheden moeten vrij blijven om overeenkomstig de eigen voorkeuren bepaalde diensten ‘van algemeen publiek belang’ te verklaren en daarmee uit te zonderen. Hiermee sluit de SER aan bij de inzet van Nederland en de Europese Commissie in de onderhandelingen.


Sociale Alliantie wil een beter lokaal anti-armoede beleid

De kerken nemen actief deel in de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een samenwerkingsverband van kerken, vakcentrales, humanisten en enkele tientallen landelijke, regionale en plaatselijke belangenorganisaties, die zich allemaal inzetten voor een samenleving zonder armoede. De Sociale Alliantie heeft een brief opgesteld met beleidsaanbevelingen en vragen rond vier speerpunten van lokaal armoedebeleid. In een voorjaarsactie biedt de Alliantie plaatselijke groepen en gemeenteraadsleden materiaal aan om de gemeente te stimuleren een goed armoedebeleid te voeren. DOE MEE AAN DEZE ACTIE! BENADER GEMEENTERAADSLEDEN IN UW WOONPLAATS. Meer informatie over de actie


Uitreiking Ab Harrewijn Prijs.

13 mei 2016 Ab Harrewijn was belangrijk voor de kerkelijke anti-armoedebeweging. Eerst als arbeidspastor en mede-oprichter van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, later als GroenLinks-politicus. Op 13 mei 2002 overleed hij en sinds 2003 wordt telkens op die datum de Ab Harrewijn Prijs uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de onderkant van de samenleving. De jury heeft inmiddels vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. In totaal werden dit jaar 38 projecten voorgedragen. De bekendmaking van de winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2016 zal plaatsvinden op vrijdag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20 (5 minuten lopen vanaf R’dam CS). Meer informatie


Verbond van Verzekeraars wil geen uitsluiting van groepen mensen bij verzekeringen op grond van dataverzameling

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars. Verzekeraars beschikken door nieuwe technologie├źn over steeds meer informatie (‘big data’) over het gedrag van hun klanten. Die informatie mag er echter niet toe leiden dat groepen klanten worden uitgesloten van verzekeringen. Dat stelt brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars vrijdag. De hoeveelheid informatie waar verzekeraars iets aan hebben neemt toe doordat processen en apparaten worden gekoppeld aan internet. Zo geven kastjes die in auto’s worden ge├»nstalleerd inzicht in het rijgedrag van mensen. Veilige chauffeurs kunnen daarbij beloond worden met een lagere premie. Het Verbond probeert in een vrijdag gepubliceerd rapport zorgen over dit onderwerp weg te nemen. Een van die zorgen is de vrees voor uitsluiting van een verzekering door big data. Mocht dat echter gebeuren, dan steken de verzekeraars de koppen bij elkaar om met een oplossing te komen, aldus een woordvoerder van de brancheorganisatie. Het lijkt de vraag of commerciele belangen van verzekeraars toch niet de boventoon gaan voeren en of daarom dit zelfregulerende mechanisme wel gaat werken. De verzekeraars voelen de bui al hangen en proberen op deze wijze dwingend voorgeschreven regels middels wetgeving te voorkomen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten