donderdag 14 april 2016

Nieuws van 14 apriil 2016

Bijstaan van werkzoekenden voor kerkelijke functionarissen
Op zaterdag 23 april organiseert Encour de landelijke Netwerkdag met het thema: ‘ Werkzoekenden bijstaan. Hoe doe je dat als kerk? Stichting Encour wil via kerken en andere organisaties mensen ondersteunen die worstelen met vragen rondom geldbesteding. Ook ondersteunt Encour mensen die vragen hebben rondom werk (zoeken). Zij wil samen zoeken naar nieuw perspectief. Encour traint vrijwilligers die mensen begeleiden bij deze vraagstukken. Daarnaast organiseert Encour workshops, cursussen, trainingen en conferenties. U bent van harte welkom op de landelijke Netwerkdag voor kerken en diaconie├źn. Tijdens deze dag willen we met elkaar nadenken over hoe we als kerk naaste kunnen zijn voor werkzoekenden. Daarnaast zijn er ook workshops. Bijvoorbeeld over het proces dat je doormaakt als werkzoekende, initiatieven die kerkelijke gemeenten zijn gestart voor werkzoekenden en er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. De Netwerkdag wordt gehouden in de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, Drentsestraat 1. De dag begint om 10.00 uur en is rond 14.00 uur afgelopen.

Gaat de FNV vanaf 2017 strijden voor een basisinkomen?
De afgelopen maanden organiseerde de sector FNV Uitkeringsgerechtigden onder leiding van Willem Banning en een werkgroep vele discussiebijeenkomsten in het land over de voors en tegens van het basisinkomen. Volgens zeggen van de FNV namen zo'n 1000 leden deel aan de discussie. Uitkomst: de FNV uitkeringsgerechtigden gaan een conceptvoorstel voorleggen aan andere sectoren, om te bevorderen dat op het FNV congres van 2017 een plan wordt aangenomen om te gaan strijden voor een basisinkomen. In het voorstel van de FNV krijgt dit basisinkomen de hoogte van de huidige AOW, waarbij de huidige toeslagen zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag blijven bestaan en dat de huidige werknemersverzekeringen ook blijven bestaan.

De Centrale Raad van Beroep laat een klein kiertje van de deur open bij het moeten aanvaarden van gangbare arbeid
CRvB 15-03-2016, nr. 15/3091 WWB. Een werkzoekende mag proberen gunstigere voorwaarden te bedingen indien hem algemeen geaccepteerde arbeid wordt aangeboden. Indien echter door zijn niet onmiddellijke aanvaarding van het aanbod en door zijn opstelling in de onderhandeling, uiteindelijk geen arbeidsovereenkomst tot stand komt, kan hem daarvan een verwijt worden gemaakt. Dat kan anders zijn als hij een gerechtvaardigde reden heeft het gedane aanbod niet te aanvaarden.

Bijeenkomsten in het kader van 1 mei-dag van de arbeid -georganiseerd door het netwerk Doorbraak
Eind april en op 1 mei organiseert het netwerk Doorbraak-basisorganisatie van onderop- verschillende bijeenkomsten in het kader van 1 mei, de viering van de dag van de arbeid. De bijeenkomsten worden gehouden in Groningen, Tilburg, Leiden en Nijmegen. Aankondigingen op de site van Doorbraak

Schrijnend dat een psychiatrisch patient die met een rechterlijke machtiging is opgenomen geen bijstand kan krijgen
Een maatschappelijk werker bij Arkin, een grote GGZ instelling in de regio Amsterdam wijst op de volgende misstand; psychiatrische patienten die met een Rechterlijke Machtiging zijn opgenomen, hebben geen recht op een bijstandsuitkering. Bij mensen die worden opgenomen met rechterlijke machtiging stellen sommige gemeenten zich op het standpunt, dat geen bijstand kan worden verstrekt. De gemeente stelt zich dan op het standpunt, dat men niet voldoet aan de eisen van de gemeente ten aanzien van een uitkering omdat men niet kan participeren in de maatschappij (immers, verplicht opgenomen met een Rechterlijke Machtiging). De volgende jurisprudentie bevestigt dit. jurisprudentie In het geval van iemand die is opgenomen komt erop neer dat hij/zij 78 euro zorgtoeslag krijgt (dit jaar waarschijnlijk 83 euro) en 30 euro bijzondere bijstand (per maand!) van de gemeente. Van deze 113 euro moet de zorgverzekering worden betaald. Persoonlijke verzorgingsartikelen welke niet door de kliniek worden vergoed, zoals bijvoorbeeld tandpasta, tandenborstel, maandverband kunnen niet aangeschaft worden. Schulden kunnen niet afgelost worden, waardoor de schuldenlast toeneemt. Laat staan dat betrokkene een cadeautje kan kopen of rookwaar. Zo zijn er velen in Nederland. De SP heeft kamervragen gesteld. En er is antwoord op gekomen. Vragen en antwoorden. Het ministerie zegt dat de gemeentes dit zelf kunnen oplossen met bijzondere bijstand. - aangezien veruit de meeste gemeentes in Nederland 'gewoon' bijstand verstrekken aan psychiatrische pati├źnten die met een RM zijn opgenomen, ligt het er maar net aan in welke gemeente je staat ingeschreven of en hoeveel geld je krijgt. - mensen die zijn opgenomen met somatische klachten, denk aan iemand in een revalidatie kliniek met een dwarslaesie, hebben wel recht op bijstand. Mensen met een psychiatrische ziekte die met een RM zijn opgenomen, niet. Dat is onderscheid op soort ziekte, alsof je er iets aan kunt doen als je psychiatrisch ziek wordt. De SP gaat weer vragen stellen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten